Deanuleagis sámástit -hanke julkaisee saamelaisten kansallispäivän kunniaksi omat nettisivunsa – erikoisuutena Tenonlaakson saamenkielisten tapahtumien kalenteri!

Deanuleagis sámástit -hankkeen uusilla nettisivuilla on monipuolisesti tietoa hankkeesta, sen taustoista ja toiminnasta.

 

Utsjoen kunnan Deanuleagis sámástit -hanke on tänään, 6.2.2021, julkaissut omat nettisivunsa osoitteessa www.samastit.org.

Hanke julkaisi nettisivunsa saamelaisten kansallispäivän kunniaksi. Hanke on tähän asti tiedottanut toiminnastaan Utsjoen kunnan nettisivuilla, mutta tästä päivästä lähtien tiedottaminen siirtyy hankkeen omalle sivulle.

Koko Tenonlaakson yhteinen tapahtumakalenteri

Deanuleagis sámástit -hankkeen uusilla nettisivuilla on monipuolisesti tietoa hankkeesta, sen taustoista ja toiminnasta. Sivut on käännetty pohjoissaamen, suomen ja norjan kielille.

Sivujen yhtenä erikoisuutena on saamenkielisten tapahtumien kalenteri, jonka hankepäällikkö Kati Eriksen toivoo muodostuvan koko Tenonlaakson yhteiseksi kalenteriksi.

– Kuulemme usein ihmisten sanovan, että he olisivat osallistuneet toimintaan, jos olisivat vain tienneet siitä. Toivomme, että kalenterin avulla ihmiset löytäisivät helposti seudun saamenkieliset tapahtumat.

Sen lisäksi, että jokainen voi ilmoittaa omia saamenkielisiä tapahtumiaan sivujen kalenteriin, voi sivuilla myös täyttää muun muassa toivekyselyn Tenonlaakson tapahtumista ja vapaa-ajan toiminnasta.

Laaja hanke perustaa muun muassa kielikeskuksen Utsjoelle

Deanuleagis sámástit (suom. Tenonlaaksossa puhutaan saamea) on kaksivuotinen (2020–2022) Interreg Pohjoinen -hanke, jonka toteuttavat yhteistyössä Utsjoen kunta, Saamelainen elinkeino- ja konsulttitoimisto (SEG) sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK).

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa Tenonlaakson saamen kieltä ja perimätietoa erilaisin toiminnoin. Hanke muun muassa järjestää saamenkielistä toimintaa Tenonlaaksossa yli valtioiden rajojen, perustaa Utsjoelle saamen Giellagárdi-kielikeskuksen, kehittää Tenonlaakson kielikeskusten yhteistyötä tuottaa saamenkielisen Vuosterávdnjái-oppimispelin sekä vahvistaa saamen kielen etäopetusta.


Muita uutisia