Eduskuntavaalit vuonna 2023 Utsjoen kunnassa

EDUSKUNTAVAALIT VUONNA 2023

Kuva: Oikeusministeriö

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023.

Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaisesta äänioikeusrekisteriin otetusta henkilöstä ilmoituskortin ja lähettää sen viimeistään 9.3.2023 kaikille niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Äänioikeusrekisterin tiedot ovat nähtävillä ja maksutta saatavilla Digi- ja väestötietoviraston määräämissä paikoissa 20.2.2023 alkaen. Henkilö, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai häntä koskeva merkintä on virheellinen voi tehdä oikaisuvaatimuksen Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 17.3.2023 klo 16. Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 21.3.2023 klo 12 lukien.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään ajalla 22.3.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Sen toteamiseksi äänestäjän on esitettävä voimassa oleva henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti. Tarvittaessa poliisilaitokselta saa maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys Utsjoen kunnassa tapahtuu seuraavasti:

Kirkonkylä, kunnanvirastossa, valtuustosalissa

  • keskiviikkona 22.3.2023 klo 12.00–17.00
  • torstaina 23.3.2023 klo 12.00–17.00
  • tiistaina 28.3.2023 klo 10.00–14.00

Karigasniemi, monitoimitalolla, monitoimitilassa

  • perjantaina 24.3.2023 klo 15.00–19.00
  • lauantaina 25.3.2023 klo 10.00–14.00

Nuorgam, monitoimitalolla, monitoimitilassa

  • maanantaina 27.3.2023 klo 15.00–19.00

Laitosäänestys
Laitosäänestys suoritetaan 23.3.2023 klo 9.00–10.30 Utsjoen avopalvelukeskuksessa.

Kotiäänestys
Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys suoritetaan sopimuksen mukaan ajalla 22.3.–28.3.2023. Kotona äänestämisestä on tehtävä ilmoitus kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 21.3.2023 ennen klo 16.00 osoitteella Utsjoen kunta, keskusvaalilautakunta, PL 41, 99981 Utsjoki tai puhelimitse 040 181 0267/Minna Lukkari tai 040 181 0269/Raija Lehmonen.

Kirjeäänestys
Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

 

Äänestyspaikat sunnuntaina 2.4.2023 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ovat äänestysalueittain seuraavat:

Äänestysalue:                           Äänestyspaikka:
002 Outakoski                     Karigasniemen monitoimitalo
003 Kirkonkylä                    Utsjoen kunnanvirasto
004 Nuorgam                       Nuorgamin monitoimitalo

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 9.00 ja jatkuu keskeytyksettä klo 20.00 asti.

 

 

Utsjoella 9.3.2023
UTSJOEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


Muita uutisia