Kunnanjohtajalta: Hyvän joulun toivotus

21.12.2022


Automaattinen luonnos 5Kulunut vuosi lähenee loppuaan ja siirrymme joulun viettoon.

Uusi alkava vuosi tuo monenlaisia muutoksia kunnan toimintaan, mutta toiveena on, ettei muutokset juuri näy kuntalaisten elämässä.

Lapin hyvinvointialue vastaa tammikuun alusta Utsjoenkin sote-palveluista. Samat tutut työntekijät jatkavat tehtävissä ja tavoitteena on palveluiden säilyminen nykyisellään. Pidemmällä aikajänteellä muutokset on mahdollisia. Kunta jatkaa aktiivista yhteistyötä ja vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa ensi vuonnakin tavoitteena lähipalveluiden ja saamenkielisten palveluiden turvaaminen.

Jatkamme myös yhdessä aktiivista työtä äkillisen rakennemuutoksen taittamiseksi ja kunnan elinvoiman vahvistamiseksi. Ihan yksin meitä ei ole onneksi jätetty. Onnistuimme saamaan harkinnanvaraista valtiontuen korotusta sekä rahoituksen Lohikeskusta koskevaan selvitykseen yhteensä yli 400 000 euron verran. Tämä on hyvä tuki kunnan omille toimille elinvoiman ja verotulojen kasvattamiseksi.

Valtuusto hyväksyi 15. joulukuuta vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelman. Tarkan euron politiikalla onnistuimme saamaan aikaiseksi hieman ylijäämäisen budjetin ensi vuodelle. Jouduimme kuitenkin karsimaan kuluja kaikilta toimialoilta, joka toivottavasti näkyy kuntalaisten elämässä mahdollisimman vähän.

Haluan kiittää kunnan työntekijöitä kuluneen vuoden kovasta työstä. Kaikki ovat joutuneet joustamaan ja valitettavan moni varmasti liikaakin. Tunnetulla tavalla kunnassa on erittäin sitoutunut henkilöstö, josta olen kunnanjohtajana kiitollinen. Lämmin kiitos kaikille hyvästä työstä.

Tänä jouluna haluan välittää erityiskiitokset sote-työntekijöille hienosta työstä Utsjoen kunnan palveluksessa, kun siirrytte vuodenvaihteen jälkeen uuden työnantajan palvelukseen. Pitkän koronakauden aikana työnne on ollut korvaamatonta, jota kaikki suuresti arvostamme. Moni kuntalainen kertoo olevansa tyytyväinen sote-palveluihimme. Kaikkea hyvää teille!

Olkoon joulu meille kaikille rauhallinen ja pieni loma palauttava. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille!

Taina Pieski, kunnanjohtaja


Muita uutisia