Kunnanjohtajalta: Osaavan työvoiman saatavuus koko Lapin yhteinen haaste

11.8.2022


Kunnanjohtajalta: Osaavan työvoiman saatavuus koko Lapin yhteinen haaste 1Lappilaiset yritykset näkevät osaavan työvoiman saatavuuden yhdeksi keskeiseksi kasvun ja kehittymisen esteeksi. Yli puolet lappilaisista yrityksistä on kokenut ongelmia osaavien työntekijöiden löytämisessä.

Sote- ja matkailualojen työvoiman saatavuusongelmat ovat meille valitettavan tuttuja jo vuosien ajalta. Nykyään yhä useampi muukin toimiala kärsii kasvavasta ongelmasta löytää sopivia työntekijöitä avoimiin tehtäviin. Ongelma yhdistää yrityksiä ja kuntia työnantajina koko Lapin alueella.

Kesälomien kynnyksellä Lapin ELY-keskus julkaisi toimenpidesuunnitelman osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Suunnitelma on laadittu yhdessä työryhmässä, johon kuului lappilaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän edustajia, Lapin liiton ja Lapin TE-palvelujen edustajia.

Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelmassa on kuvattu työvoiman saatavuuden nykytila sekä arvioitu uusien toimenpiteiden tarvetta. Suunnitelmaan on tunnistettu viisi teemaa: kohtaanto ja osaaminen, alueiden veto- ja pitovoima sekä infra.

Toimenpidesuunnitelma on hyvä työkalu koko Lapin yhteiseen ponnistukseen. Mikään yritys, toimiala tai kunta ei selviydy haasteesta yksin. Sekin on tunnustettava, ettei yhtä tai kahta viisasten kiveä ole.

Itse näen, että meillä on vielä paljon tehtävää yhteisessä markkinoinnissa ja viestinnässä. Osaamme matkailumarkkinoinnin hyvin – ottakaamme sama vaihde päälle myös työntekijämarkkinoinnissa. Lapin yhteinen markkinointiyhtiö House of Lapland aikookin jatkossa keskittyä entistä enemmän uusien työntekijöiden houkuttelemiseen Lappiin.

Pelkkä markkinointi ei riitä – tarvitaan tekoja aidon veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi. Asuntopula ja asumisen taso ovat merkittäviä ongelmia monessa Lapin kasvavassa kunnassa. Asuntopula on jo joidenkin kuntien kertomana kasvun este.

Valtiolta toivoisikin ymmärrystä sille, että myös etelän isojen kasvukeskusten ulkopuolella on kasvavia ja kehittyviä kuntia, joiden asuntotuotannon tukemiseen tarvitaan enemmän valtion tukea. Tukirahat eivät voi kohdistua lähes yksinomaan isojen kaupunkien asuntotuotantoon.

Miten sitten saamme pidettyä hyvät työntekijät pohjoisessa ja viihtymään alueellamme pidempään? Asumisen taso, palvelut ja harrastusmahdollisuudet kuuluvat pitovoiman pakettiin. Mutta siihen kuuluu myös työpaikan hyvä ilmapiiri. Meidän on huolehdittava siitä, että johtamiskulttuurimme on tätä päivää. Ihmisiä kuullaan, tieto kulkee ja perehdytys on kohdillaan.

Pitovoimaa vahvistaa myös se, miten otamme uudet työntekijät ja asukkaat yhteisöömme vastaan. Tunteeko muualta tulija itsensä tervetulleeksi ja hyväksytyksi. Vastaanottokykymme korostuu entisestään, sillä tulevaisuudessa yhä useampi työntekijä tulee Lappiin muualta Suomesta tai ulkomailta. Työperäisestä maahanmuutosta on hyviä kokemuksia erityisesti sote- ja matkailualoilla Lapissakin.

Lapin perinteinen monikulttuurisuus on valttimme moneen muuhun Suomen alueeseen verrattuna. Sitä kannattaa työntekijämarkkinoinnissa myös hyödyntää. Meillä on pitkät perinteet kansainvälisestä matkailusta, rajaseutuyhteistyöstä Norjan ja Ruotsin kanssa sekä elävä saamelaiskulttuuri.

Lapissa on vetovoimaa, jolle rakentaa entistäkin elinvoimaisempaa tulevaisuutta. Tarvitsemme tiivistyvää yhteistyötä koko Lapin alueella toinen toisiltamme oppien ja yhdessä kehittäen. Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelma on hyvä kokonaisuus, mutta se ei saa jäädä hyllyyn. Suunnitelman aktiivisesta toimeenpanosta on huolehdittava määrätietoisesti yhdessä.

Taina Pieski, kunnanjohtaja

 

Kirjoitus on julkaistu myös Inarilaisessa.


Muita uutisia