Kunnanjohtajan Taina Pieskin puhe saamelaisvainajien maahan kätkemistilaisuudessa Pyhän Ulriikan kirkon hautausmaalla 8.8.2022

8.8.2022

Hyvät saattajat,

 

On ilo ja suuri kunnia esittää Utsjoen kunnan tervehdys tässä yhteisessä tilaisuudessa, kun saamelaisen yhteisömme jäsenten jäänteet palautetaan kotiin.

 

On tärkeää meille kaikille, että täältä Pyhän Ulriikan kirkon haustausmaalta kaivetut saamelaisvainajat palautetaan siunattuun maahan omiensa joukkoon. Otamme lämmöllä vastaan kaikki 68 vainajaa. Tuokoon kotiinpaluu heille rauhan.

 

Saamelaisvainajia kaivettiin haudoistaan aina toiseen maailmansotaan saakka. Vainajia kaivettiin hautausmaista ilman yhteisön lupaa suomalaisten ja ulkomaisten tutkijoiden toimesta rotututkimuksen tarpeisiin. Tällaisen tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia eri väestöjen alkuperää ja kehitystä sekä arvottaa väestöjä pitäen toisia alkukantaisempana kuin toisia. Luukokoelmia säilytettiin vuosikymmenten ajan Helsingin yliopiston anatomian laitoksella.

 

Saamelaiset esivanhempamme viimein pääsevät äiti maahan. Heidän olemassaolonsa vahvistaa ja neuvoo meitä nykyisiä ja tulevia sukupolvia. Neuvonantajat on saatu takaisin ja tästä alkaa parantuminen historian vääryyksistä.

 

Maa on meille kallis, koska siinä edeltävät sukupolvet ovat kulkeneet ja opettaneet miten pitää elää ja olla. Viimeinkin viisaat esivanhempamme, jotka kantavat ikiaikaista viisauttamme ovat palanneet kotiin ja saaneet rauhan. 

 

Haluan Utsjoen kunnan puolesta lämpimästi kiittää kaikkia tämän kotiinpaluun mahdollistaneita: erityisesti Saamelaismuseo Siidan Eija Ojanlatvaa, Saamelaiskäräjien Vuokko Hirvosta, Suomen evankelis-luterilainen kirkon arkkipiispa Tapio Luomaa, piispa Jukka Keskitaloa, kirkkoherra Tuomo Huuskoa ja pappi Erva Niittyvuopiota, Utsjoen seurakuntaa, Sámi Siidaa sekä opetus- ja kulttuuriministeriötä.

 

Iloitkaamme yhdessä tästä hienosta kotiinpaluun päivästä!


Muita uutisia