Kunnanjohtajan uuden vuoden tervehdys

10.1.2022

Kunnanjohtajan uuden vuoden tervehdys

Hyvää alkavaa vuotta 2022!

Tämä uuden vuoden tervehdyksen aloittaminen tuntuu nyt hieman vaikealta. Onhan tapana vuoden vaihtuessa, että luomme uskoa tulevaisuuteen ja odotamme alkavaa vuotta valoisin mielin. Maailma elää edelleen globaalissa koronakriisissä ja tuntuu, ettei tilanne edes ole helpottumassa aivan lähitulevaisuudessa. Utsjoen kuntaa tämä kriisi on koetellut todella ankarasti, rajasulut ja matkailun tyrehtyminen ovat aiheuttaneet kunnalle vakavan rakennemuutoskriisin. Lisäksi merkityksellisin asia meille utsjokisille oli lohenkalastuksen rauhoitus Tenojoella. Elämä Utsjoella kulkee vuodenaikojen kierron mukaan, jokaisella vuodenajalla on omat työnsä. Tenon vapautuessa jäistä ja tulvan laskettua alkaa kulkutus, patojen rakentaminen, verkkopyynti, soutu ja lopulta juhannukselta saapuvat lohituristitkin. Nyt kaikki oli toisin. Vaikka ymmärrämme hyvin rauhoituksen taustat ja tarkoituksen; lohikantojen suojelun, ei se tee asiaa helpoksi. Kun vielä joen tuntuu valtaavan ”ryssän lohi”, ihan sieluun sattuu.

Maakunnan toimijat ja Lapin liitto ovat hyvässä yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa laatineet tiekarttaa ja hankeohjelmia, joiden avulla kunnan menetettyä elinvoimaa voidaan luoda ja vahvistaa. Kehittämismahdollisuuksia on paljon ja uskon, että uusista maailman megatrendeistä, niin pyöräilymatkailusta kuin luontomatkailustakin saamme uusia vetovoimatekijöitä kesämatkailuun. Viiden saamelaisalueen kunnan yhteinen Lapin polku -hanke on myös loistava mahdollisuus. Monimuotoista yritystoimintaa ohjelmapalveluineen voidaan varmasti nostaa vähentyneen lohiturismin tilalle. On kuitenkin aivan välttämätöntä, että valtiovallan toimesta rahoitetaan muun muassa pyöräilymatkailun kehittämisen kannalta välttämättömät kevyenliikenteenväylät. Kunta tarvitsee tässä rakennemuutostilanteessa valtiovallan taloudellista tukea, jotta tilanne mihin olemme ilman omaa syytämme joutuneet, voidaan edes jotenkin korjata.

Kesän kuntavaalien jälkeen uusi valtuusto aloitti työnsä syksyllä yhteisellä seminaarilla, Utsjoki – ”Uusi kunta”. Kunnat ovat aivan uudessa tilanteessa, kun kuntahistorian suurin muutos sote-uudistus on viimeinkin todellisuutta. Uudistusta on valmisteltu jo yli kymmenen vuoden ajan. Parhaimmillaan uudistus lisää ihmisten yhdenvertaisuutta, mutta suuri pelko on, että lähipalvelut karkaavat etäälle kasvukeskuksiin ja saamenkielisten ja -kulttuurilähtöisten palveluiden määrä vähenee. Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueelle. Tähän asti kunta on vastannut sosiaalipalveluista, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä ja jatkossa näiden kaikkien palveluiden järjestäminen siirtyy hyvinvointialueelle. Kunnan vahvalla edunvalvontatyöllä ja yhteistyöllä hyvinvointialueen päättäjien kanssa voimme vaikuttaa siihen, miten ja missä utsjokisten ihmisten lähipalvelut järjestetään ensi vuoden jälkeen. Jokainen kuntalainen voi vaikuttaa äänestämällä vaaleissa.

Samalla joudumme tekemään päätöksiä ja suunnittelemaan tulevien vuosien taloutta ja toimintaa ilman, että meillä olisi täysin selvää käsitystä, minkälainen kunta on vuoden 2023 alusta lukien. Kuntastrategian uusiminen ja organisaatiouudistuksen tekeminen ovat tulevan vuoden tärkeitä päätöksiä.

Vuoden 2022 talousarvio saatiin tasapainoon tiukan väännön jälkeen. Toiminnallisista muutoksista suurin on Saamen kielikeskuksen, Giellagárdin, toiminnan aloittaminen. Saamen kielikeskusta on suunniteltu jo pitkään, ensimmäinen valtuustoaloite asiassa on tehty jo vuonna 2009. Sen jälkeen kielikeskusideaa on viety eteenpäin eri hankkeilla ja nyt sen toiminta vakiinnutetaan osaksi kunnan toimintaa, kun talousarvioon on varattu määräraha tarvittavien toimien perustamiseksi ja varsinaisen toiminnan aloittamiseksi vuoden 2022 syyskuussa. Saamen kieli ja kunnan kaksikielisyys ovat Utsjoelle tärkeitä sekä alueen omaleimaisuuden että elinvoiman vuoksi. Kielikeskuksen visio ”elävä saamenkielinen ympäristö” lisää kunnan veto-, pito- ja paluumuuttovoimaa.

Miettiessäni kuluneita lähes kymmentä vuotta Utsjoen kunnanjohtajana, voimakkain tunne on kiitollisuus. Olen saanut tehdä työtä minulle tärkeiden ihmisten ja alueen hyväksi. Kuluneiden vuosien aikana Utsjoella on ollut aivan huikea kehityskausi. Kunnalliset päätöksentekoprosessit ovat sujuneet hyvän yhteistyön ja luottamuksen hengessä. Uusia yrityksiä on aloittanut toimintansa, monet vanhat yritykset ovat vahvistaneet toimintaansa ja ympärivuotinen matkailu on kehittynyt vauhdikkaasti. On suorastaan vaikea edes uskoa, kuinka lyhyen ajan kuluessa kaikki tämä muutos ja kehitys on tapahtunut. Kuntaan on tehty myös julkisia investointeja melkoisesti; terveyskeskuksen laajennus, Njálla-halli, rivitalo, oppilasasuntola, kolme monitoimitaloa. Asuntotuotantoa olisi tarvittu enemmän, mutta odotettavissa olevat yksityiset investoinnit auttanevat kroonisessa asuntopulassa oleva kuntaa. Erityisen tyytyväinen olen siitä, että Karigasniemeen aloitetaan kesällä tehostetun palveluasumisyksikön rakentaminen. Poliisin toimitalon rakentaminen, tullin uudet toiminnot ja lähitulevaisuudessa toteutettavat rakennushankkeet ovat myös omiaan lisäämään elinvoimaa kunnassa. Päätöksentekoprosessit ovat sujuneet hyvin ja hyvän yhteistyön hengessä.

Päättäessäni virkatyöni kiitän kaikkia Utsjoen kunnan työntekijöitä, joiden kanssa olen saanut työskennellä. Kunnassa on osaava, omistautunut ja pätevä henkilöstö, teidän kanssanne on ollut ilo tehdä työtä kuntalaisten hyväksi. Kiitän kaikkia kuntalaisia ja luottamusmiehiä, olen saanut teiltä tukea, voimaa ja merkityksen työhöni.

Uudelle kunnanjohtajalle toivotan kaikkea hyvää ja menestystä viran hoitamisessa!

Se, millaisen tulevaisuuden teemme Utsjoelle, riippuu hyvin pitkälle meistä itsestämme – ja me teemme valoisan tulevaisuuden yhdessä ja yhteistyöllä!

 

Utsjoella 10.1.2022,
kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio

Muita uutisia