Kunta käynnistää rakennemuutostoimenpiteiden suunnittelun Tenon mahdollisten rauhoitusten vuoksi

1.4.2021

Tenon kalastussopimusneuvotteluissa on nostettu esille mahdollisuus, että Tenon lohi olisi kokonaan kalastukselta rauhoitettu tulevana kesänä. Vielä ei ole tietoa, toteutuuko rauhoitus ylipäätään ja jos, niin millä tavalla. On kuitenkin selvää, että kyseessä on niin iso asia kunnan elinkeinoille, että olemme päättäneet reagoida esitettyyn mahdollisuuteen heti.

Kunnassa on käynnistetty Äkillisen rakennemuutoksen alueen toimenpiteiden suunnittelu. Jo tänään kokoontui työryhmä, jossa olivat mukana kunnanjohtaja, elinkeino- ja kehittämispäällikkö ja maakuntatason laaja edustus. Muodostamme aivan ensimmäiseksi laajasti mm. kunnan yrittäjien kanssa yhteistä tilannekuvaa, ja kokoamme jo ensi viikolla yrittäjät yhteen kertomaan tilanteesta omasta näkökulmastaan. Mukana ovat ainakin ELY, Lapin liitto, Lapin ammattikorkeakoulu, SAKK sekä Lapin yrittäjät ry, vain muutamia tässä mainitakseni. Joukkoa laajennetaan tarpeen mukaan, ja johdamme prosessia paikallisista lähtökohdista. Kunnanhallitus nimesi jatkotyöskentelyyn mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja elinvoimalautakunnan puheenjohtajat.

Tiedotan asiasta selvityksen ja suunnitelman edetessä.

Näiden terveisten myötä toivotan kaikille hyvää pääsiäistä!

 

Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio


Muita uutisia