Kuntavaalit vuonna 2021 Utsjoen kunnassa

Kuntavaalit vuonna 2021 Utsjoen kunnassa 2

 

Utsjoen kuntavaaleissa 2021 valitut valtuutetut ja varajäsenet vertausluvuittain

Utsjoen kuntavaaliehdokkaat 2021

 

Utsjoen kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021.

Utsjoella kuntavaaleissa valitaan 15 valtuutettua. Kuntavaaleja koskevia vaaliasiamiesten toimittamia vaaliasiakirjoja otetaan vastaan Utsjoen kunnanvirastolla 4.5.2021 klo 12.00–16.00 välisenä aikana. Aiemmat 9.3.2021 mennessä jätetyt hakemukset ovat voimassa eikä niitä tarvitse tehdä uudelleen, mikäli vaaliasiamies ei tee niihin muutoksia. Hakemusten vastaanottajina toimivat keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri.

Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaisesta äänioikeusrekisteriin otetusta henkilöstä ilmoituskortin ja lähettää sen viimeistään 20.5.2021 kaikille niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Äänioikeusrekisterin tiedot ovat nähtävillä ja maksutta saatavilla Digi- ja väestötietoviraston määräämissä paikoissa 3.5.2021 alkaen. Henkilö, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai häntä koskeva merkintä on virheellinen voi tehdä oikaisuvaatimuksen Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 26.5.2021. Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 1.6.2021.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään ajalla 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Sen toteamiseksi äänestäjän on esitettävä voimassa oleva henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti. Tarvittaessa poliisilaitokselta saa maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Kuntavaalien ennakkoäänestys Utsjoen kunnassa:

Kirkonkylällä, kunnanvirastossa, valtuustosalissa

 • keskiviikkona 26.5.2021 klo 15.00–19.00
 • torstaina 27.5.2021 klo 15.00–19.00
 • tiistaina 1.6.2021 klo 15.00–19.00
 • keskiviikkona 2.6.2021 klo 15.00–19.00
 • torstaina 3.6.2021 klo 15.00–19.00
 • tiistaina 8.6.2021 klo 15.00–19.00

Karigasniemen monitoimitalolla, monitoimitilassa

 • perjantaina 28.5.2021 klo 15.00–19.00
 • lauantaina 29.5.2021 klo 12.00–15.00
 • perjantaina 4.6.2021 klo 15.00–19.00
 • lauantaina 5.6.2021 klo 12.00–15.00

Nuorgamin koululla, liikuntasalissa

 • maanantaina 31.5.2021 klo 15.00–19.00
 • maanantaina 7.6.2021 klo 15.00–19.00

Laitosäänestys

 • Laitosäänestys suoritetaan 2.6.2021 klo 9.00–10.30.

Kotiäänestys

Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys suoritetaan sopimuksen mukaan ajalla 26.5.–8.6.2021.

Kotona äänestämisestä on tehtävä ilmoitus kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 1.6.2021 ennen klo 16.00 osoitteella:

Utsjoen kunta, keskusvaalilautakunta
PL 41
99981 Utsjoki

tai puhelimitse 040 624 7878 / Birit Vuolab tai 040 181 0267 / Minna Lukkari.

Kirjeäänestys

Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

Äänestyspaikat sunnuntaina 13.6.2021 äänestysalueittain:

Äänestysalue:                      Äänestyspaikka:

002 Outakoski                      Karigasniemen monitoimitalo
003 Kirkonkylä                     Utsjoen kunnanvirasto
004 Nuorgam                        Nuorgamin koulu

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 9.00 ja jatkuu keskeytyksettä klo 20.00 asti.

 

Utsjoella 31.3.2021

UTSJOEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Ara Aikio, puheenjohtaja     


Muita uutisia