KUULUTUS; PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA YKSITTÄISTAPAUKSESSA

30.5.2023

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut 30.5.2023 ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen
arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Päätös koskee
Rajavartiolaitoksen hanketta rakentaa Suomen Itärajalle esteaitaa noin
200 km. Asian diaarinumero on KASELY/438/2023.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on päättänyt, että hanke ei edellytä YVAlain
mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hankkeesta ei, ottaen
huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainnin sekä vaikutusten luonteen,
todennäköisesti aiheudu laadultaan ja laajuudeltaan YVA-lain 3 §:n 1
mom. tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia
ympäristövaikutuksia

Kuulutuksen julkaisupäivä
30.5.2023

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 30.5.2023 – 30.6.2023
välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.
fi/Kuulutukset.

Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan seuraavien kaupunkien ja kuntien ilmoitustauluilla:
Utsjoen kunta, Inarin kunta, Sodankylän kunta, Savukosken
kunta, Sallan kunta, Kuusamon kaupunki, Suomussalmen kunta, Kuhmon
kaupunki, Lieksan kunta, Ilomantsin kunta, Joensuun kaupunki, Tohmajärven
kunta, Kiteen kaupunki, Parikkalan kunta, Rautjärven kunta, Ruokolahden
kunta, Imatran kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Miehikkälän kunta
ja Virolahden kunta.

Päätös julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon yhteisessä
verkkopalvelussa www.ymparisto.fi/yva-paatokset/etela-karjala-jakymenlaakso

Lisätietoja
Ylitarkastaja
Antti Puhalainen
+358 295 029 272
antti.puhalainen@ely-keskus.fi
KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Dnro KASELY/438/2023


Muita uutisia