Lokakuun 2021 tiedote Utsjoen kunnan vesi- ja jätevesihuollon asioista

11.10.2021

Etusivu 1

 

Utsjoen kunnan alueella vesi- ja viemäriverkostoa hoitaa ja ylläpitää Inarin Lapin Vesi Oy. Asiakaspalvelua on saatavilla puhelinnumerosta 016 663 200 ja sähköpostitse asiakaspalvelu@inergia.fi.

Vesihuollon vikapäivystysnumeroon 040 636 2989 voi ilmoittaa vikahavainnot soittamalla. Vesihuollon kuten myös lämmön ja sähkön häiriötiedotteet löytyvät Inergian verkkosivuilta www.inergia.fi.

Vedenlaadun tarkkailu

Talousvesiverkoston vedenlaatua tarkkaillaan vesinäytteillä, joita otetaan säännöllisesti niin vedenottamoilla kuin verkostostakin. Verkoston näytteenottopisteet sijaitsevat tavallisesti julkisissa kiinteistöissä kuten kouluilla tai yksityisissä kiinteistöissä, joissa harjoitetaan julkista toimintaa kuten ravintoloissa tai kaupoissa. Näiden näytteiden avulla varmistetaan, että Utsjoen talousvesiverkoston vesi on talousvesikelpoista. Mahdollisiin poikkeamiin talousveden laadussa reagoidaan viipymättä.

Vedenlaatuun vaikuttaa verkostossa tapahtuvien muutosten ohella myös kiinteistön oma putkisto. Tämä tulee usein kyseeseen, jos putkisto on jo vanha ja putkista voi liueta veteen epätoivottuja aineita.

Vesihuoltolaitos huolehtii talousvesiverkoston vedenlaadusta kiinteistön rajaan saakka. Kiinteistön vedenlaatu kiinteistön hanasta otettuna kuuluu kiinteistönomistajalle ja hän on velvollinen huolehtimaan oman kiinteistönsä putkiston kunnosta.

Jos vuokra-asuntojen vuokralainen kokee, että vuokra-asunnon talousveden laatu on heikentynyt, hän voi saattaa asian selvittämisen vireille kiinteistönomistajalle. Havaitusta ongelmasta riippuen asia voi johtaa vesinäytteenottoon ja/tai isompiin toimenpiteisiin. Kustannusten kohdistuminen vuokranantajalle tai vuokralaiselle riippuu tilanteesta ja siitä, mikä vedenlaadussa on pielessä. Tavanomaisen vuokra-asunnon talousveden tulee olla talousvesikelpoista, ellei vuokrasopimuksessa ole muuta mainintaa.

Vedenlaadun parantamiseksi kiinteistönomistaja voi myös itse asentaa vedenlaatua parantavia laitteistoja. Vuokralaisen kannattaa aina olla yhteydessä kiinteistönomistajaan ja sopia etukäteen mahdollisesta vedenpuhdistuslaitteistojen asentamisesta.

Utsjoen kunnassa vuokra-asuntoasioita hoitaa Kiinteistö Oy Ringinvatro , yhteydenotot puh. 040 181 0264 tai heidi.keskitalo@utsjoki.fi.

Asumisviihtyvyyteen kuten mm. talousveden laatuun ja sisäilmaongelmiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä terveysvalvonnan johtaja Minna Saramoon (minna.saramo@inari.fi, puh. 0400 662 510) tai terveydensuojelutarkastaja Paula Niskalaan (paula.niskala@inari.fi, puh. 040 124 4977).

Oman pora- tai rengaskaivon veden laatu olisi hyvä tutkituttaa 3-5 vuoden välein. Tutkimusta suositellaan erityisesti silloin, kun vedessä esiintyy maku- tai hajuhaittoja, kaivovesi värjää vesikalusteita tai kun perheeseen syntyy vauva. Kaivoveden näytteiden tutkimista toteuttaa esimerkiksi Eurofins Oy. Asiakas voi tilata haluamansa analyysin ja näytteenottoon tarvittavan materiaalin postitse, myös näytteet palautetaan postitse/matkahuollon kautta. Lisätietoa Eurofins Ahma Oy Rovaniemen nettisivuilta, puh. 040 1333 800.

Jätevesijärjestelmät

Kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä koskevat tiedot on tallennettu Utsjoen kunnan teknisen toimen/rakennusvalvonnan tietokantaan. Kiitokset kaikille Tana River II -hankkeen asiakaskyselyyn ja jätevesiselvitykseen vastanneille. Jätevesiselvityksiä voi myös edelleen palauttaa.

Jätevesijärjestelmän valintaan tai selvitystyöhön liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä Tana River II -hankkeen jätevesineuvojaan, puh. 040 4812 917, anna-liisa.palvila@utsjoki.fi.

Jätevesijärjestelmän kunnostaminen vaatii toimenpideluvan. Yleisesti rakentamista ohjaavat kunnan rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset sekä lupahakemuslomake löytyvät kunnan rakennusvalvonnan nettisivuilta. Lupa-asioissa ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä olkaa yhteydessä tekniseen toimeen, rakennustarkastajaan puh. 0400 158 561, markku.porsanger@utsjoki.fi tai tekninen@utsjoki.fi.

Jätevesijärjestelmän riittävyyden ja uudistamistarpeen arvioi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Arktisen Lapin ympäristönsuojelu. Tehtäviin kuuluu myös jätevesijärjestelmän käytönaikainen valvonta ja poikkeamisten myöntäminen. Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus hakea poikkeamista l. vapautusta määräajaksi ympäristönsuojelulain 156 a §: n mukaisista puhdistusvaatimuksista ja Utsjoen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä. Hakuohjeita ja yhteystietoja löytyy nettisivuilta www.arktisenlapinys.fi, yhteydenotot sähköpostilla osoitteella ymparistonsuojelu@sodankyla.fi.

Muita yhteystietoja

Utsjoen vesi- ja viemäriverkostoa hoitaa ja ylläpitää Inarin Lapin Vesi Oy. Yhteyshenkilö vesi- ja viemäröintiasioissa on vesihuoltopäällikkö puh. 040 826 7554, marko.tervaniemi@inergia.fi.

Sakokaivojen tyhjennys- ja lietteenkuljetuspalvelua toteuttavat:

Lisätietoja Rajan ylittävä vesi- ja jätevesihuoltoyhteistyö Tenojoen vaikutusalueella, Tana River II -hankkeesta antaa Inarin Lapin Vesi Oy:n toimitusjohtaja, hankevetäjä puh. 040 7329 315, paulus.lepisto@inergia.fi.


Muita uutisia