Opetushallituksen Cygnaeus-palkinto Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteiselle saamen kielten etäopetushankkeelle

Opetushallituksessa toimiva Cygnaeus-palkintotoimikunta valitsi saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen yhteensä 29:n ehdotuksen ja kuuden finalistin joukosta.

 

Opetushallitus on palkinnut Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteisen saamen kielten etäopetushankkeen vuoden 2020 Cygnaeus-palkinnolla.

Palkinnon saaja julkistettiin maanantaina 23.11.2020 verkossa järjestetyssä juhlatilaisuudessa. Palkinnon luovutti Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Cygnaeus-palkinto myönnetään vuosittain yksilölle, hankkeelle tai yhteisölle, joka on edistänyt tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia Suomessa. Palkintokriteereissä painotettiin tänä vuonna osallisuutta, saavutettavuutta ja inkluusiota edistäviä toimintatapoja.

Hankepäällikkö Hanna Helander Utsjoen kunnasta sekä koordinaattori Arla Magga Saamelaiskäräjiltä iloitsevat tästä tärkeästä tunnustuksesta.

– Tämä on merkittävä tunnustus hankkeelle, joka on ehtinyt olla käynnissä ja kehittää toimintaansa vasta pari vuotta, Helander toteaa.

– Toivomme, että tieto saamen kielten oppimismahdollisuudesta koko maassa saa palkinnon myötä enemmän näkyvyyttä, iloitsee Magga.

Hanke mahdollistaa saamen kielten ja kulttuurin opetuksen ympäri Suomen

Saamen kielten etäopetushanke on järjestänyt syksystä 2018 alkaen inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielten opetusta saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella.

Oppilasmäärä on noussut vuosittain parilla kymmenellä, ollen nyt noin 90 oppilasta ja opiskelijaa yhteensä 67 koulusta. Yhteistyössä on mukana 36 opetuksen järjestäjää. Hankkeen opettajina toimivat kuluvana lukuvuonna Henna Aikio, Satu-Marjut Nieminen, Joni Saijets, Sirkka Sanila sekä Sonja Moshnikoff.

Saamen kielten etäopetushanke mahdollistaa kaikkien Suomessa puhuttujen saamen kielten sekä saamelaisen kulttuurin opetuksen. Samalla se kehittää juuri tähän opetukseen soveltuvaa etäopetuspedagogiikkaa. Hanke on ottanut opetuksessa käyttöön muun muassa tarinankerrontaa sekä leikillisiä oppimisen tapoja.

– Myös luontopedagogiikkaa voidaan hyödyntää opetuksessa, kertoo Helander.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on saada saamen kielten ja saamenkielinen opetus pysyvälle perustalle koko maassa, kertoo Saamelaiskäräjien koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari.

– Etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen kehittämishanke on ensimmäinen konkreettinen askel tässä. Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka, jonka jälkeen toiminnan odotetaan jatkuvan pysyvästi.

Hankkeessa on tällä hetkellä pohjoissaamessa yhteensä 45, inarinsaamessa 27 ja koltansaamessa 18 oppilasta. Vaikka oppilasmäärät ovat olleet koko ajan kasvussa, on töitä vielä jäljellä.

– Paljon on vielä tehtävää, että voimme varmistaa saamelaislapsille ja -nuorille yhdenvertaisen oikeuden oman kielensä opetukseen. Kehitämme nyt opetusta etäyhteyksin ja pyrimme saamaan aikaan mahdollisimman tasokkaan ja pedagogisesti hyvin suunnitellun kokonaisuuden, sanoo hankkeessa sen alusta asti työskennellyt koordinaattori Arla Magga.

Hanke valittiin palkinnon saajaksi 29:n ehdotuksen ja kuuden finalistin joukosta

Cygnaeus-palkintoa on jaettu vuodesta 1981. Kouluhallitus perusti palkinnon kunnioittamaan Suomen oppivelvollisuusisän Uno Cygnaeuksen (1810–1888) muistoa. Kouluhallitus lakkautettiin vuonna 1991, ja tilalle perustettu Opetushallitus jatkoi palkinnon jakamista. Palkinnon myöntämisperusteet uudistettiin vuonna 2019. Cygnaeus-palkinnolla huomioidaan nyt tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa.

Opetushallituksessa toimiva Cygnaeus-palkintotoimikunta valitsi saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen yhteensä 29:n ehdotuksen ja kuuden finalistin joukosta. Palkinnon valitsijoina toimivat tänä vuonna projektiasiantuntija Michaela Moua oikeusministeriöstä sekä professori Markku Jahnukainen Helsingin yliopistosta.

Lisätiedot:

Hanna Helander, projektipäällikkö

hanna.helander@edu.utsjoki.fi

puh. 040 7012 094

 

Arla Magga, hankekoordinaattori

arla.magga@samediggi.fi

puh. 040 1985 033

 

Ulla Aikio-Puoskari, koulutussihteeri

ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi

puh. 040 767 3101


Muita uutisia