RAI-järjestelmän käyttöönotto Utsjoella – tiedote ikäihmisten palvelujen asiakkaille

14.9.2022

Hyvä ikäihmisten palvelujen asiakas, otamme kuntamme kotihoidossa sekä asumispalveluissa käyttöön RAI-arviointivälineistön. Kerromme tässä tiedotteessa teille enemmän RAI-välineestä.

Mitä RAI-arviointi tarkoittaa?

RAI-arvioinnissa sinun omahoitajasi tai muu henkilö arvioi toimintakykyäsi sekä voimavarojasi. Hän myös pohtii, millaisilla palveluilla voidaan parhaiten tukea juuri sinua. Arvioinnissa käytetään kysymyksiä, mutta se on ennen kaikkea yhdessä keskustelua. Voit kertoa omasta elämästäsi ja sinulle tärkeistä asioista.

Miksi sinulle tehdään RAI-arviointi?

Vanhuspalvelulaki velvoittaa RAI-arvioinnin käyttöä kaikkialla Suomessa. RAI-arvioinnin avulla pääset kertomaan, miten arkielämäsi sujuu. Voit myös itse tuoda esille, millaista apua ja tukea tarvitset. Omahoitaja kysyy sinulta hyvin monenlaisia asioita ja näin sinulla on helpompi saada juuri sinulle kohdennettua tukea ja palveluita.

Ketkä osallistuvat RAI-arviointiin?

Omahoitajasi on vastuussa RAI-arvioinnin tekemisestä. Arviointiin voi tarpeen mukaan osallistua myös muita ammattilaisia, jotka osallistuvat sinun hoitoosi. Muita ammattilaisia voi olla esimerkiksi lääkäri, sosiaalityöntekijä tai fysioterapeutti. RAI-arviointiisi voi osallistua myös sinulle tärkeitä ihmisiä, esimerkiksi puolisosi tai lapsesi. Saat itse valita, ketkä läheisistäsi osallistuvat arviointiin.

Milloin RAI-arviointi tehdään?

RAI-arviointi tehdään aina säännöllisen palvelun alkaessa, noin kuukauden sisällä palvelun alkamisesta. Tämän jälkeen RAI-arviointi toteutetaan vähintään puolen vuoden välein. Mikäli tilanteesi oleellisesti muuttuu, arviointi tehdään uudestaan.

Mitä RAI-arvioinnissa tapahtuu?

RAI-arviointiin kuuluu paljon kysymyksiä. Ne koskevat muun muassa arjen sujumista, lääkehoitoa, muistia sekä ravitsemusta.

Omahoitajasi saattaa tehdä myös erilaisia testejä. Hän voi testata esimerkiksi näköäsi tai tasapainoasi. Yhdessä omahoitajasi kanssa mietit, onko sinulla tavoitteita omaan arkeesi liittyen. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi se, että suoriudut itse pukeutumisesta tai otat itse ruokaa lautaselle.

RAI-arviointi kerää tietoa sinusta. Mitä tiedolla tehdään?

RAI-arvioinnissa kerätään samalla myös asiakastietoa. Sitä käsitellään samalla tavalla kuin muitakin asiakastietoja. Tiedot siirtyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Tästä tiedosta ei voi tunnistaa sinua tai ketään muuta henkilöä. Tietoa käytetään hoidon ja palveluiden kehittämiseen.

Voitte olla RAI-arviointiin liittyvissä asioissa yhteydessä RAI-koordinaattori, hoitotyönjohtaja Päivi Kontioon (paivi.kontio@utsjoki.fi, 040 181 0280) tai kotipalvelun henkilökuntaan.


Muita uutisia