Saamen kielten etäopetushanke ja Deanuleagis sámástit järjestävät saamen etäoppilaiden huoltajille kielineuvolaillan

30.9.2021

Saamen kielten opettajaopiskelijat harjoittelivat ensimmäistä kertaa etäyhteyksin – ”Uskon, että tästä kokemuksesta on hyötyä tulevaisuudessa”

 

Utsjoen kunnan johtama Saamen kielten etäopetushanke ja Utsjoen kunnan Deanuleagis sámástit -hanke (Interreg Nord) järjestävät saamen kielten etäopetuksen oppilaiden huoltajille, ohjaajille, opettajille sekä rehtoreille kielineuvolaillan verkossa keskiviikkona 13.10.2021 kello 18–19.30.

Kielineuvolaillassa käsitellään etäopetusoppilaiden huoltajien mieltä askarruttavia kysymyksiä ja teemoja sekä tarjotaan heille keinoja lapsen tai nuoren kieli-identiteetin vahvistamiseksi. Samalla huoltajat saavat vertaistukea muilta saamenkielisten lasten huoltajilta.

Illassa voidaan käsitellä muun muassa perheen kielivalintoja, lapsen tai nuoren kielellisen kehityksen tukemista sekä toimimista saamen kielellä eri ympäristöissä – esimerkiksi koulussa tai palveluiden parissa.

Toivomme osallistujien esittävän kysymyksiä ja toiveita aiheista ennakkoon, kyselyyn voi vastata tästä. Vastaus tapahtuu anonyymisti. Kyselylomakkeen kautta voi myös jättää Deanuleagis sámástit -hankkeen monikielisyysasiantuntijalle mieltä askarruttavan kysymyksen, jota ei halua käsiteltävän illassa. Monikielisyysasiantuntija vastaa kysymykseesi sähköpostitse.

Deanuleagis sámástit -hankkeen kielineuvolan monikielisyysasiantuntija tarjoaa neuvontaa saamen kieleen ja monikielisyyteen liittyvissä asioissa. Kielineuvola tukee ja vahvistaa saamen kieltä ja monikielisyyttä perheissä, instituutioissa ja ympäristössä. Kielineuvola myös auttaa palveluntarjoajia löytämään keinoja saamen kielilain toteuttamiseen.

Etäopetuksen vanhempainilta järjestetään keväällä 2022, mutta kehotamme huoltajia ottamaan herkästi yhteyttä hankkeen työntekijöihin, mikäli mieleen tulee kysyttävää tai muita askarruttavia asioita!

Lisätietoja:

Satu-Marjut Pieski
Hankepäällikkö, Saamen etäopetushanke
040 546 6514
satu.pieski@edu.utsjoki.fi

 

Anni-Sofia Niittyvuopio
Hankekoordinaattori, Saamen etäopetushanke
040 584 3098
anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi

 

Henna Aikio
Inarinsaamen kielen tuntiopettaja, Saamen etäopetushanke
040 525 4013
henna.aikio@edu.utsjoki.fi


Muita uutisia