Saamen kielten etäopetushanke sai jatkorahoituksen – Hankkeessa iloitaan ja toivotaan jatkon tuovan pysyviä ratkaisuja

3.6.2021

Saamen kielten opettajaopiskelijat harjoittelivat ensimmäistä kertaa etäyhteyksin – ”Uskon, että tästä kokemuksesta on hyötyä tulevaisuudessa”

 

Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteinen saamen kielten etäopetuksen pilottihanke on saanut jatkorahoituksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen vuoteen 2023 saakka. Saamen kielten etäopetushanke käynnistyi vuonna 2018 ja nykyinen rahoitus oli myönnetty vuoden 2021 loppuun saakka.

Projektipäällikkö Hanna Helander iloitsee jatkorahoituksesta. Se tukee hankkeen tavoitetta vakiinnuttaa saamen kielten etäopetus Suomessa.

– Noin 70 prosenttia perusopetusikäisistä saamelaislapsista asuu ja käy koulua saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella. On äärimmäisen tärkeää, että hekin saavat mahdollisuuden opiskella sukujensa kieltä. Saamen kielten opetuksen vakiinnuttaminen saamelaisalueen ulkopuolella on tärkeä edistysaskel näiden saamelaislasten kielen ja kulttuurin eteen, Helander painottaa.

Myös kehittämistyöryhmä esittää opetuksen vakiinnuttamista

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2020 saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän, jonka raportti valmistui tämän vuoden huhtikuussa. Myös työryhmä esittää, että saamelaisopetus saatetaan pysyvälle perustalle saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella.

Saamen kielten opetus etäyhteyksin on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi niihin kouluihin, joissa lähiopetuksen järjestäminen ei ole mahdollista, toteaa Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja Tauno Ljetoff.

– Saamen kielet ovat niin uhanalaisia, että niiden opetus pitäisi saada nopeasti vakaalle perustalle. Tässä vaiheessa on hyvä, että hanketoiminta jatkuu, mutta odotamme kovasti pysyviä ratkaisuja, Ljetoff kertoo.

Saamen kielten etäopetushanke järjestää Suomessa puhuttujen kolmen saamen kielen, inarin-, koltan- ja pohjoissaamen, opetusta saamelaisten kotiseutualueen (Utsjoki, Inari, Enontekiö sekä Sodankylän kunnan pohjoisosa) ulkopuolella.

Hankkeen oppilasmäärä on kasvanut vuosittain. Tällä hetkellä hankkeen kautta saamen opetusta saa ympäri Suomen 92 oppilasta, joista 44 opiskelee pohjoissaamea, 27 inarinsaamea ja 20 koltansaamea. Hankkeessa on mukana 35 opetuksen järjestäjää sekä 59 koulua.

 

Lisätiedot:

 

Hanna Helander

Projektipäällikkö

puh. 040 7012 094

hanna.helander@edu.utsjoki.fi

 

Arla Magga

Projektikoordinaattori

puh. 040 198 5033

arla.magga@samediggi.fi


Muita uutisia