Saamen kielten etäoppilaiden määrä kasvaa – Anni-Sofia Niittyvuopio aloitti hankekoordinaattorina

13.8.2021

Saamen kielten etäoppilaiden määrä kasvaa – Anni-Sofia Niittyvuopio aloitti hankekoordinaattorina

Saamen kielten etäopetushankkeen uusi kouluvuosi käynnistyi hankkeen suunnittelupäivillä Oulussa 5.-6. elokuuta. Kuvassa vasemmalta Anni-Sofia Niittyvuopio, Henna Aikio, Hanna Helander, Satu Pieski, Ulla Aikio-Puoskari ja Joni Saijets.

 

Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteisen saamen kielten etäopetuksen pilottihankkeen oppilasmäärä kasvaa edelleen.

Etäyhteyksiä hyödyntävän opetuspilotin neljäs lukuvuosi käynnistyy ensi maanantaina 16.8. Lukuvuonna 2021–2022 hankkeessa opiskelee 104 oppilasta 30 kunnasta eri puolelta Suomea. Inarinsaamen oppilaita on 34, koltansaamen 19 ja pohjoissaamen 52. Yhteyksiä kouluihin hoitavana koordinaattorina on aloittanut Saamelaiskäräjillä työskentelevä Anni-Sofia Niittyvuopio.

Hankkeen opettajina työskentelevät tulevana lukuvuonna Sirkka Sanila (koltansaame), Henna Aikio (inarinsaame), Joni Saijets (pohjoissaame äidinkielenä) ja Satu Pieski (pohjoissaame toisena kielenä). Lisäksi Pieski siirtyy syyskuussa neljäksi kuukaudeksi projektipäällikön tehtävään Hanna Helanderin virkavapauden ajaksi.

Sirkka Sanila opettaa etäopetushankkeessa saamea Tukholmasta käsin, Henna Aikio ja Satu Pieski Oulusta ja Joni Saijets jutaavaan saamelaiseen tapaan joko kotoa tai sieltä, mihin on kulkiessaan päätynyt.

– Hankkeeseen on muodostunut hyvä ja mukava työyhteisö siitä huolimatta, että asumme kaukana toisistamme, toteavat opettajat.

Opetus annetaan Teams-ympäristössä, jossa myös opettajat pystyvät omassa ”opettajanhuoneessaan” jakamaan sekä huoliaan että osaamistaan. Opettajat odottavat jo oppilaiden kohtaamista.

– Oppilaiden motivaatio ja into välittyvät myös ruudun läpi. On tosi ihanaa nähdä, miten oppilaat ympäri Suomen eri kouluista toimivat yhdessä omissa etäryhmissään ja sitoutuvat kielen oppimiseen, kertoo inarinsaamen opettaja Henna Aikio.

Opettajien ja hanketyöntekijöiden uusi lukuvuosi käynnistyi yhteisillä suunnittelupäivillä Oulussa elokuun alussa. Etäopetushanke valmistelee parhaillaan yhteistyössä Lapin yliopiston ADVOST-hankkeen kanssa etäopetuksen käsikirjaa. Lisäksi hanke on valmistelemassa yhteistyössä Deanuleagis sámástit -hankkeen kanssa kalastusaiheisia opetusvideoita, ja saa hankkeelta myös oppilaiden huoltajille ja viranomaisille suunnattua kielineuvontaa.

 

Lisätiedot:

 

Hanna Helander

Projektipäällikkö

hanna.helander@edu.utsjoki.fi

 

Anni-Sofia Niittyvuopio

Projektikoordinaattori

anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi

 

Satu Pieski

satu.pieski@edu.utsjoki.fi


Muita uutisia