Seututie 970 pyöräilyreitin kehittämishankkeen suunnittelu on käynnistynyt - yrittäjille on lähetetty kysely suunnittelua tukemaan ja ensimmäinen suunnittelutilaisuus on pidetty 25.11.

10.12.2021

ÄRM (Äkillinen rakennemuutos) -käynnistyshankkeessa suunnitteilla olevaa seututie 970 pyöräilyhankkeen työstämistä varten on lähetetty sähköpostitse kyselylomake alueen yrityksille. Kyselyn avulla kartoitamme yritysten toiveita, ideoita sekä kiinnostusta hankeideaa kohtaan. Hankkeen ensimmäinen suunnittelutilaisuus pidettiin 25.11. ja siellä nousi esille tarve kartoittaa laajemmin paikallisten yritysten kiinnostusta hanketta kohtaan. Pyöräilyreitti kulkisi seututietä 970 pitkin Karigasniemeltä Nuorgamiin ja mahdollisesti jatkuisi kummastakin päästä eteenpäin.

 

Pyöräilyhankkeen, seututien 970:n, ensimmäinen tilaisuus pidettiin 25.11.

Torstaina 25.11. pidettiin Pyöräilyhankeen ensimmäinen suunnittelutilaisuus kunnantalolla sekä etäyhteyksin. Tilaisuuteen osallistui 14 henkilöä.

Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio avasi suunnittelutilaisuuden nostaen esille kiinnostuksen nousun pyöräilymatkailu kohtaan viime aikoina. Olemassa olevat ja uudet yritykset voisivat lähteä mukaan hankkeeseen helposti, sillä isompia investointeja ei välttämättä vaadita. Hän toivoikin, että yritykset lähtevät mukaan tähän Tenon tietä mukailevan pyöräilyreittihankkeen suunnitteluun ja toteutukseen, sillä mahdollisuuksia pyöräilymatkailun kehittämiseen on paljon. Vuokko toi puheessaan myös esille käynnissä olevaa edunvalvontatyötä kevyenliikenteen väylien saamiseksi kylien läheisyyteen ja tarvittavan pyöräilyinfran saamiseksi tien varrelle.

Tilaisuudessa matkailuvastaava/Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeen projektipäällikkö Sonja Sistonen esitteli käynnissä olevia pyöräilyhankkeita Arctic Bikepacking trail, STIL(Slow travel in northern rural landscapes) sekä Tervetuloa pyöräilijä-tunnus. Nämä olemassa olevat hankkeet kokoavat yrityksiä ja palveluja, testaavat reittejä ja myös markkinoivat niitä osana laajempia kokonaisuuksia. Hankekoordinaattori Siiri Uino esitteli esimerkkejä maailmalta, jonka lisäksi keskusteltiin pyöräilymatkojen tuotteistamisesta. Tärkeiksi nostoksi nousivatkin kysymykset, miten toimintaympäristö saadaan kuntoon, miten saadaan yritysten palvelut pyöräilykohderyhmille kuntoon sekä osaaminen pyöräilyyn liittyen kuntoon.

Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio tiivisti lopuksi tilaisuuden annin seuraavasti: tilaisuudessa saatiin hyviä nostoja turvallisuudesta, mahdollisista teemoista sekä oheispalveluista. Tämä vaatii yhteistyötä, infraa, ideoita ja matkailuyrittäjien lisäksi muuta sisältöä mm. kulttuurin, taiteen, käsitöiden, kävelypistojen tms. kautta. Seuraavana osana hankkeen suunnitteluvaihetta tulemme ottamaan yhteyttä laajempaan yritysjoukkoon siitä, onko tälle hankkeelle kiinnostusta ja kokevatko Tenon varren yritykset tämän omakseen ja haluavat lähteä tähän panostamaan. Kysyntää pyöräilyreiteille ja -matkoille on, joten kysymys onkin, onko tarjontaa ja halua.

 

Olemme lähettäneet kyselylomakkeen alueen yrityksille, mutta jos et jostain syystä ole saanut lomaketta ja haluat osallistua kyselyyn, ota yhteyttä ÄRM-hankekoordinaatori Siiri Uinoon, siiri.uino@utsjoki.fi


Muita uutisia