Suomi kiristää maahantuloa ja lakkauttaa rajayhteisöjen erivapaudet – katso kooste rajoituksista, jotka koskevat Norjasta Suomeen saapumista

Suomi kiristää maahantulon rajoituksia keskiviikosta 27. tammikuuta alkaen. Hallitus päätti asiasta 22. tammikuuta.

Suomeen matkustamista rajoitetaan 30 päivän ajan 25. helmikuuta saakka. Toimilla pyritään torjumaan koronaepidemian kasvun kiihtyminen sekä virusmuunnosten leviäminen Suomessa.

Alle on koottu tietoa uusista rajoituksista erityisesti Utsjoen kunnan rajaliikenteen näkökulmasta. Kaikki Suomen maahantuloa koskevat rajoitukset sekä toimintaohjeet eri tilanteisiin löytyvät rajavartiolaitoksen nettisivuilta.

Pohjois-Suomen rajayhteisöjen erivapaudet lakkautetaan

Pohjois-Suomen rajayhteisöjen maahantulo-oikeus Suomeen lakkautetaan. Lisäksi rajanylityksiin palaa karanteenisuositus. Suomen kansalaisella on yhä oikeus saapua Suomeen ja poistua Suomesta. Rajan yli matkustamista suositellaan kuitenkin vain välttämättömistä syistä.

Maahantulo rajoitetaan vain välttämättömään. Välttämättömiä syitä ovat muun muassa:
 • yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä
 • terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito), vanhustenhuollon ammattihenkilöstö työtehtävissään sekä sisärajalla viranomaiset välttämättömissä virkatehtävissä
 • opiskelu Suomessa
 • perheasiat
  • Norjasta voi saapua Suomeen tapaamaan sukulaisia. Sukulaisella tarkoitetaan puolisoa, lapsia, vanhempia, lapsenlapsia, appivanhempia ja isovanhempia. Norjasta Suomeen voi saapua myös muiden perheasioiden vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi hautajaiset, häät tai sairastapaukset.
 • muu välttämätön ja perusteltu syy
  • Norjasta Suomeen voi saapua myös välttämättömästä tai muutoin perustellusta henkilökohtaisesta syystä. Syyt arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä.
  • Esimerkiksi saamelaisten elinkeinon ja kulttuurin harjoittaminen on välttämätön syy saapua Suomeen. Saamelaiset voivat ylittää Suomen ja Norjan välisen maarajan ja rajajoet myös muualta kuin rajanylityspaikkojen kautta.

Myöskin erityisryhmien, kuten kulttuurin, urheilun tai elinkeinoelämän edustajien, on tietyissä tilanteissa lupa ylittää raja.

Koronatestit kaikille rajanylityspaikoille

Suomen hallituksen tavoitteena on ulottaa koronatestausjärjestelmä kaikille rajanylityspaikoille niin, että kaikki matkustajat ohjataan testiin. Utsjoen kunta testaa Suomeen saapuvia sekä Utsjoella että Karigasniemellä, voit lukea asiasta lisää täältä. Testauksista tiedotetaan myös paperitiedottein rajanylityspaikoilla.

 

Suomen omien rajoitusten lisäksi jokaisen Suomesta toiseen valtioon matkustavan tulee tarkistaa, mitkä ovat maahantulon rajoitukset ja edellytykset kohdemaassa. Esimerkiksi Norjan ajankohtaiset rajoitukset löytyvät täältä.


Muita uutisia