Tiedote koskien Utsjoen kunnan monitoimitalojen rakennusurakoiden valvonnan hankintaa

31.5.2021

Utsjoen kunnan vuosina 2018–2021 tekemät hankinnat, jotka ovat koskeneet uusien monitoimitalojen rakennusurakoiden valvontaa, nousivat viime viikolla keskusteluun muun muassa mediassa ja somessa.

Utsjoen kunnanhallitus asetti vuonna 2018 tilatyöryhmän asiantuntijaelimeksi tukemaan teknisen toimen kolmen investointihankkeen toteuttamista Utsjoen kunnassa. Utsjoen kunta on rakennuttanut vuosina 2018–2021 uudet koulu-monitoimitalot kolmeen kyläkeskukseensa Utsjoen kylälle, Karigasniemelle ja Nuorgamiin. Utsjokisuun ja Karigasniemen uusiin koulu-monitoimitaloihin päästiin muuttamaan viime syksynä, ja Nuorgamin monitoimitalo valmistuu ensi syksynä. Nuorgamin koulun rakennusaikataulu on viivästynyt alkuperäisestä pääurakoitsijan mentyä konkurssiin viime syksynä.

Kunnan tilatyöryhmä on kuullut prosessin eri vaiheissa eri tahojen, esimerkiksi koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä tilojen muiden käyttäjien, ajatuksia uusista toimitiloista ja välittänyt tätä tietoa toimeenpaneville tahoille. Tilatyöryhmän kokoonpano on vaihdellut hankkeiden edetessä ja rakentamisen eri vaiheissa. Valtuuston päätöksen toimeenpanosta vastaavat viranhaltijat, tekninen lautakunta ja kunnanhallitus.

Rakennusurakoiden valvonnan kokonaissumma on ollut noin 240 000 euroa, joka on jakautunut kolmeen eri hankkeeseen kolmelle eri vuodelle. Utsjokisuun monitoimitalon valvonnan osuus on ollut noin 99 000 euroa, mistä lukion asuntolan valvonnan osuus on noin 20 000 euroa, Karigasniemen monitoimitalon osuus noin 64 000 euroa ja Nuorgamin monitoimitalon osuus noin 69 000 euroa. Kansallisten hankintojen kilpailutuksen 60 000 euron raja on siten näissä hankinnoissa ylittynyt.

Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio myöntää, että teknisen toimen investointiin kuuluvat valvontojen hankinnat olisi pitänyt kilpailuttaa. Syy sille, miksi valvontoja ei kilpailutettu, on monien asioiden summa.

– Rakennusvalvojana toimineena valvoja-insinöörillä oli jo aiemmin ollut työsuhde kuntaan ja hän tuli luontevasti mukaan teknisen toimen avuksi, kun rakennushanketta suunniteltiin. Aluksihan kartoitettiin, voidaanko Utsjokisuun vanha koulu remontoida tehdyn kuntokartoituksen perusteella. Uuden koulun rakentamista koskeva päätös tehtiin vuoden 2019 talousarvion investointisuunnitelmaan, Tieva-Niittyvuopio kertoo.

– Prosessin aikana tuli vastaan monia yllättäviäkin asioita, kuten valvojan työn moninaisuus ja hankkeiden oletettua suurempi haasteellisuus. Hankkeen alussa ei tullut esille asioita, jotka olisivat antaneet aiheen kilpailuttaa valvonnan osuus hankkeesta. Näin jälkeenpäin arvioituna olisi tullut toimia toisin. Asian hallinnassa on ollut tältä osin puutteita.

Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio jatkaa, että lopputulokseen on vaikuttanut valitettavan moni asia, myös sellaiset seikat, joita ei ole voinut tietää etukäteen ja näin olleen ottaa huomioon.

– Yksi tällainen asia oli Nuorgamin hankkeen urakoitsijan konkurssi. Sehän tarkoitti sitä, että alkuvaiheen töitä tehtiin kahteen kertaan. Toki konkurssivalvonnassa näitä ylimääräisiä kustannuksia voidaan vaatia maksettavaksi, mutta tulos on epävarma.

Tieva-Niittyvuopio haluaa kuitenkin painottaa, että valvontaa koskevista hankinnoista ei ole aiheutunut kunnalle taloudellista vahinkoa. Noin 10 miljoonan rakennusinvestointien budjettiin oli varattu tavoitehintamenettelyyn perustuen 5,5 prosenttia valvoja- ja rakennuttajakuluihin (noin 550 000 euroa), kun nyt toteutunut summa on noin 2,4 prosenttia (240 000 euroa). Näihin kustannuksiin sisältyvät kulut, muun muassa matkakustannusten korvaukset. Matkakulut ovat merkittävät kohteiden sijainnit huomioiden.

– Työsuhteisena teetettynä valvontakulut; palkka- ja työnantajakulut sekä erilliskorvaukset, muun muassa matkakulut, olisivat nousseet vähintään samaan kuin nyt toteutuneet kulut, kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio toteaa.

Kunta on ollut tyytyväinen valvontatyöhön ja onnistuneiden kouluhankkeiden lopputulokseen. Monitoimitalot ovat valmistuneet nopeasti ja Nuorgamin kohdetta lukuun ottamatta suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Utsjoen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 31.5. keskustelemaan asiasta. Tilintarkastajat ovat tarkastaneet kunnan talouden ja hallinnon vuodelta 2020 (mukaan lukien valvontaa koskevat hankinnat) ja esittäneet tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille eli kunnanhallitukselle ja virkamiehille. Lopullisesti asiasta päättää kesäkuussa kokoontuva kunnanvaltuusto.

Lisätiedot:

Vuokko Tieva-Niittyvuopio
Utsjoen kunnanjohtaja
Puh. 0400 933 754
vuokko.tieva-niittyvuopio@utsjoki.fi 


Muita uutisia