Työ aloitettu tietopaketin kasaamiseksi Utsjoen vastuullisista matkakohteista

Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeessa kootaan tietopaketti Utsjoen käyntikohteista ja näihin liittyvistä vastuullisuuskysymyksistä. Työn toteuttajaksi on valittu Sweco Oy. Swecon avustuksella on aikoinaan toteutettu myös Utsjoen matkailun kehittämis- ja maankäyttösuunnitelma.

Käyntikohteita tullaan nostamaan esiin niin Karigasniemeltä, Nuorgamista kuin Utsjoen kirkonkylän läheisyydestä. Tietopaketissa tullaan käsittelemään ekologista, sosiokulttuurista ja taloudellista vastuullisuutta, kiinnittäen erityistä huomiota saamelaiskulttuuriin, poronhoitoon ja herkkään tunturiluontoon liittyviin seikkoihin. Tietopaketin tekoon tullaan osallistamaan kyläläisiä ja eri sidosryhmiä, kuten paliskunnat ja saamelaiskäräjät.

Työn alkuvaiheessa laaditaan tietopaketin sisältöjä koskevat kriteerit. Kohteet valitaan yhdessä hankkeen ja alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on löytää sellaisia kiinnostavia matkailukohteita, jotka ovat sidosryhmien hyväksymiä. Kohteet kootaan digitaaliselle alustalle niin, että niiden tietosisältöä voivat hyödyntää kaikki Utsjoen matkailutoimijat.

Työn on tarkoitus valmistua huhtikuun loppuun mennessä. Työn tuloksista toivotaan olevan hyötyä alueen matkailuyrityksille, alueorganisaatiolle ja matkailuneuvonnalle sekä välillisesti kyläläisille ja matkailijoille, kehittäen matkailua entistä vastuullisemmaksi.

Lisätietoa:

Kimmo Vähäjylkkä, kehitysjohtaja, Sweco Infra & Rail Oy

kimmo.vahajylkka@sweco.fi, +358 40 531 4481

 

Sonja Sistonen, Projektipäällikkö, Vastuullinen matkailu Utsjoella

Utsjoen kunta

sonja.sistonen@utsjoki.fi, +358 40 635 9277


Muita uutisia