Utsjoen, Taanan ja Kaarasjoen kuntien yhteinen kannanotto rajan avaamiseksi

Sivulla lausunto suomeksi, saameksi ja norjaksi

Yhteinen kannanotto

Taanan, Kaarasjoen ja Utsjoen kunnan yhteinen lausunto rajan avaamisesta

Taanan, Kaarasjoen ja Utsjoen kunnat vaativat yhdessä Suomen ja Norjan hallituksilta maiden välisen rajaliikenteen avaamista välittömästi. Rajojen sulkeminen koronaviruksen leviämisen estämiseksi on vaikuttanut suuresti rajakuntien ihmisten elämään ja elinkeinoihin. On kohtuutonta, että raja on edelleen kiinni, vaikka alueen koronavirustilanne on hyvin hallinnassa sekä Suomessa että Norjassa, eikä tartuntoja ole pohjoisessa kummallakaan puolen rajaa.

Taanan, Kaarasjoen ja Utsjoen kunnat kuuluvat yhteiseen Tenonlaakson ja Tenon vesistön kulttuuri- ja talousalueeseen. Tenon vesistön alueelle ominaista ovat perhe- ja sukuyhteydet, työssäkäynti ja elinkeinot yli rajan. Norjan ja Suomen rajakunnat tarvitsevat toisiaan.

Rajan ylittäminen kuuluu alueen asukkaiden arkipäivään. Rajan ollessa kiinni perheet, sukulaiset ja ystävät eivät ole voineet tavata toisiaan tai tapaaminen on ollut rajattua. Asukkaat eivät ole voineet käydä kaupassa tai harrastuksissa, käyttää palveluita tai kulkea alueella kuten tavallisesti.

Tenon vesistön alueella elinkeinoelämä kärsii rajojen sulkemisesta, sillä raja on yksi alueen elinkeinojen perusta. Alueella tehdään yhteistyötä matkailussa, kaupassa, palveluissa ja muissa elinkeinoissa. Matkailijoihin vetoaa nimenomaan alueen rajattomuus. Palvelujen asiakaskunta muodostuu koko raja-alueen asukkaista ja matkailijoista.

Pohjoismaissa neuvotellaan parhaillaan rajojen avaamisesta ja rajoitusten keventämisestä. Norja ja Tanska ovat avaamassa rajaansa matkailulle 15.6.2020. Vaadimme, että Norjan ja Suomen rajan avaamisesta päätetään yhdenvertaisesti eteläisempien rajojen kanssa.

8.6.2020

Ilmari Tapiola

Puheenjohtaja kunnanhalllitus Utsjoen kunta

Helga Pedersen

Puheenjohtaja Taanan kunta Norja

Svein Atle Somby

Puheenjohtaja Kaarasjoen kunta Norja

 

 

 

 

 

 

Oktasaš cealkámuš – felles uttalelse Oktasaš cealkámuš (002)


Muita uutisia