Utsjoen kannanotto sisäministeriölle: Rajayhteisön määritelmä on aivan liian suppea

Sisäministeriölle 27.8.2020

Utsjoen kunta ja Tenonlaakson yrittäjäjärjestö jakavat yhteisen huolen siitä, että nykyisessä muodossa rajayhteisömääritelmä ei tuo sitä toivottua tulosta, mitä sillä lienee tavoiteltu.

Rajayhteisön määritelmä on aivan liian suppea. Pohjoisissa kunnissa asuvien henkilöiden tulee voida käyttää rajakuntien palveluita laajasti. Voimaan tulevien sisärajatarkastusten myötä viime kevään tilanne ei saa toistua. Rajakuntien yritysten toiminta ei kestä viime kevään rajoitusten tulemista uudelleen voimaan ja nyt tehty rajaus merkitsee rajakaupalle lähes rajojen sulkeutumista.

Näillä nyt tehdyillä rajoituksilla on lähes koko asiakaskunta rajattu maantieteellisesti pois. Koko Utsjoen elinkeinoelämä tarvitsee asiakaskuntansa ja se alue on koko entinen Finnmarkin läänin alue. Norjan puolelta ihmiset käyvät pitkienkin välimatkojen päästä Utsjoen kunnan alueella kaupassa hyödyntäen samalla muitakin palveluja, eli tämä ei rajoitu vain lähikuntiin eikä varsinkaan johonkin rajan lähellä olevaan vyöhykkeeseen. Kyse ei ole pelkästään päivittäistavarakaupan toiminnan edellytyksistä vaan myös ravintola- ja hotellitoiminnasta, hyvinvointipalveluista, huoltopalveluista ja niin edelleen.

Tässä tilanteessa tulee käydä keskustelua alueen kuntien ja toimijoiden kanssa siitä, mikä on luonnollinen alue raja-alueen päivittäiselle kanssakäymiselle ja alueen elinkeinoelämälle. Nyt on tehty teennäinen raja kuulematta paikallisia, eikä se vastaa alueen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Rajayhteisön määritelmän laajentamisella ja uudelleen ohjeistamisella on todella kiire ja se pitää hoitaa viivytyksettä yhteisesti Suomen rajakuntien ja ministeriön edustajien keskinäisillä neuvotteluilla. Utsjoella uskotaan, että tarkoitus on ollut varmaankin hyvä, mutta lopputulos ei vastaa sitä, mitä asiassa lienee tavoiteltu.

Utsjoella 26.8.2020
Utsjoen kunta
Vuokko Tieva-Niittyvuopio, kunnanjohtaja

Muita uutisia