Utsjoen kunnan kannanotto Suomen ja Norjan välisen rajan avaamiseksi

Suomen pohjoisille rajakunnille Norja on erittäin tärkeä. Oli ymmärrettävää, että raja tuli sulkea koronaviruksen leviämisvaiheessa. Nyt on kuitenkin tilanne rauhallinen sekä Suomen että Norjan puolella rajaa, ja vaadimme pikaisia neuvotteluja rajan avaamisesta ja rajoitusten keventämisestä.

Suomen ja Norjan välisen rajan yhtäkkinen sulkeminen on lamaannuttanut Utsjoen kunnan elinkeinoelämän. Norjan rajakauppa on Utsjoen kunnan tärkeimpiä elinkeinoja, suuri työllistäjä ja yhteisöveron maksaja. Utsjoen yritysten liikevaihdosta yli 75 % tulee kaupasta, joka perustuu rajakauppaan. Asiakkaista arviolta yli 90 % on norjalaisia. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 tukku- ja vähittäiskaupan toimipaikkoja on ollut 20, liikevaihto on ollut noin 30 miljoonaa euroa ja henkilöstön lukumäärä 82 (koko kunnan työllisten määrä 486). Näiden lisäksi rajojen sulkeminen on vaikuttanut osaltaan myös muihin toimialoihin, kuten hyvinvointipalveluihin ja majoitustoimintaan.

Tällä hetkellä kauppa on pysähdyksissä ja yritysten ja työntekijöiden tulevaisuus vaakalaudalla. Kaupoista ja liikkeistä ovat loppuneet asiakkaat lähes kokonaan, toimipisteitä on jouduttu sulkemaan ja työntekijöitä irtisanomaan ja lomauttamaan.

Rajojen kiinni pitäminen tuntuu erittäin kohtuuttomalta alueella, jossa ns. koronatapauksia ei ole. Mikäli rajat pysyvät kiinni pidempään, tämä tulee romahduttamaan alueen elinkeinoelämän. Kunnan työttömyys tulee kasvamaan huomattavasti, ja kohtuullinen kuntataloustilanne tulee muuttumaan verotulojen pienenemisen myötä. Työttömyystilanne tulee vaikuttamaan myös muuttoliikenteeseen negatiivisesti. Ravitsemusliikkeiden avatessa oviaan ja matkailun käynnistyessä Utsjoella asiakaskunnasta puuttuvat edelleen suurin asiakasryhmä eli norjalaiset, ja toisaalta retket Norjan puolelle ovat olennainen osa Utsjoen matkailua.

Tenon vesistön kulttuurialue on yhteinen molemmin puolin rajaa. Rajojen kiinni pitäminen vaikuttaa huomattavasti myös ihmisten arkipäivään. Rajan ylittävä liikenne on arkipäivää, siellä käydään ostoksilla ja käytetään palveluja ja sekä sukulaisuus- että ystävyyssuhteen ulottuvat luontaisesti rajojen yli. Norjan kanssa on yhteistyötä myös sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä sivistyspalveluissa.

Suomen ja Ruotsin raja on tällä hetkellä avoimempi kuin Norjan ja Suomen raja, vaikka Ruotsin koronavirustilanne on heikompi kuin Suomen. Norjan tilanne on Suomen kanssa melko samanlainen, eikä rajan avaamisen pitäisi aiheuttaa riskiä puolin tai toisin. Norja ja Tanska avaavat yhteisen rajansa matkustamiselle 15.6.2020. Suomen tulisi ehdottomasti pyrkiä samaan Norjan kanssa.

 

Utsjoella 3.6.2020

Eeva-Maarit Aikio
vs. kunnanjohtaja, Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö
Utsjoen kunta


Muita uutisia