Utsjoen kunnan toimintaohje koronatestaukseen, -altistukseen ja -eristykseen


Jos epäilet koronavirusinfektiota

Koronavirusinfektion oireita ovat muun muassa nuha, yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, päänsärky, lihaskivut, väsymys, pahoinvointi, ripuli sekä maku- ja hajuaistin häiriöt.

Jos epäilet koronavirusinfektiota ja olet oireinen, tulee sinun jäädä kotiin sairastamaan ja välttää kontakteja muihin ihmisiin, kunnes oireet helpottavat. Halutessasi voit tehdä kotitestin.

Jos altistut koronavirukselle

Tartunnanjäljitystä ei enää tehdä. Sairastunut informoi itse lähikontakteja tartunnasta ja pyytää heitä välttämään tarpeettomia kontakteja viiden (5) vuorokauden ajan. Töissä tai koulussa voi käydä. Kotitestejä voi halutessaan tehdä viiden (5) vuorokauden ajan. Altistunutta suositellaan käyttämään maskia sekä huolehtimaan käsihygieniasta.

Jos sairastut koronavirusinfektioon

Tartuntatautilääkäri ei enää aseta koronavirusinfektoon sairastunutta viralliseen eristykseen, vaan tilanteessa toimitaan normaalin sairauspoissaolokäytännön mukaan.

Toimintaohjeet koronavirusinfektiossa:

 • Koronatartuntaa epäileviä kehotetaan tekemään kotitesti ja positiivisen tuloksen saatuaan jäämään omaehtoiseen viiden (5) vuorokauden eristykseen.
 • Vältä kontakteja ja jää pois työpaikalta, koulusta tai päiväkodista vähintään viiden (5) vuorokauden ajaksi.
 • Palaa normaaliin arkeen vasta, kun oireet ovat selvästi helpottamassa.
 • Mikäli tarvitset virallisen todistuksen poissaoloon työstä tai opiskelusta tai alle 16-vuotiaan hoidosta kotona, ota yhteyttä terveyskeskukseen, puh. 040 181 0285. Huom. terveydenhuollon tekemään koronatestiin tulee varata aika etukäteen numerosta 040 181 0285.
 • Lääkärin tai hoitajan todistuksen koronavirusinfektiosta saa vain virallisen testin perusteella. Testejä tehdään Utsjoen terveyskeskuksessa ja Karigasniemen terveystalolla.
 • Oireettomia ei testata Utsjoen terveyskeskuksessa muuta kuin tartuntatautilain mukaisissa maahantulotarkastuksissa tarvittaessa.

 

Ota yhteyttä terveydenhuoltoon, jos kotitesti on positiivinen ja

 • kuulut mahdollisesti koronaviruksen vakavan taudin riskiryhmään.
  • Terveydenhuollon ammattilainen tekee arvion testauksen tarpeellisuudesta
   riskiryhmään kuuluvien potilaiden osalta (covid-19 infektioon on saatavissa
   sairaalahoidon tarvetta / kuolleisuutta vähentävä lääkitys).
 • olet raskaana tai synnyttänyt alle 6 viikon sisällä ja sinulla on oireita.
 • tarvitset virallisen todistuksen koronavirusinfektiosta.

 

Lisäksi terveydenhuollossa testataan:

 • oireiset potilastyötä tekevät sote-alan ammattilaiset.
 • oireiset SOTE-yksiköiden asukkaat/potilaat.
 • vuodeosastolle otettavat potilaat pika-antigeenitestillä tulosyystä riippumatta. PCR-varmennus otetaan infektio-oireiselta tai antigeenipositiiviselta.
 • altistuneet sote-työntekijät päivittäin viiden (5) vrk:n ajan viimeisestä altistumisesta.

 

Ota yllä mainituissa tilanteissa yhteyttä:

 • Utsjoen terveyskeskus 040 181 0285
 • Karigasniemen terveydenhoitaja 040 758 2076
 • Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä: Utsjoen terveyskeskuksen vuodeosasto 040 181 0281

 

Jos vointisi huononee, ota puhelimitse yhteyttä päivystyspisteeseen!

 • Arkisin klo 8–16:
  • Utsjoen terveyskeskus 040 181 0285
 • Iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä:
  • Inarin kunnan terveyskeskuksen päivystys Ivalossa 040 770 9187
  • Utsjoen terveyskeskuksen vuodeosasto 040 181 0281

Hätätilanteissa soita 112!

 

Lakimuutos tartuntatautipäivärahaan liittyen

Henkilöllä voi olla oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos hänellä on PCR-testillä tai antigeenitestillä todettu koronavirustartunta eikä hänen ole suositeltavaa tehdä työtään tartunnan leviämisriskin takia. Hoitavan lääkärin tai sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus koronavirustartunnasta ja työstä poissaolon tarpeesta riittää etuuden saamiseksi, jos muut tartuntatautipäivärahan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

28.2.2022 lähtien todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten voi antaa hoitava lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää eristys- tai karanteenipäätöstä ei enää tarvitse tartuntatautipäivärahaa varten. Lisäksi tartuntatautipäivärahan hakuaikaa pidennettiin 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Lakimuutos on voimassa 30.6.2022 asti.

Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsella on luotettavasti todettu koronavirustartunta ja hän joutuu sen takia olemaan poissa varhaiskasvatuksesta tai oppilaitoksesta, eikä huoltaja voi tämän takia tehdä töitä. Myös tässä tilanteessa riittää hoitavan lääkärin tai sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus. Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa vain siltä ajalta, kun asiakas joutuu olemaan poissa töistä taudin leviämisen estämiseksi.

Jos sairaus pitkittyy, kyse on normaalista sairauspoissaolosta, jonka ajalle voi hakea sairauspäivärahaa. Jos olet työtön tai opiskelija, et voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos sinulle ei aiheudu ansionmenetystä. Jos lääkäri kuitenkin toteaa sinut myös työkyvyttömäksi tartuntataudin vuoksi, voit saada sairauspäivärahaa. Jos työskentelet opintojen ohella tai työttömänä ollessasi ajoittain ja sinut määrätään olemaan poissa työstä tartuntataudin vuoksi, voit olla oikeutettu tartuntatautipäivärahaan.

 

2.3.2022
Heidi Eriksen, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Utsjoen terveyskeskus


Muita uutisia