Utsjoen kunta ja SAKK etsivät matkailuyrittäjiä ja käsityöläisiä mukaan uuteen yhteistyöhankkeeseen

Hanke toteutetaan kolmena työpakettina, joissa muun muassa ”törmäytetään” matkailu- ja poromatkailuelinkeinot käsityöläisyyteen sekä koulutukseen.

 

Utsjoen kunta on yhdessä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa suunnittelemassa hanketta, jonka tarkoituksena on löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia ja -malleja erityisesti käsityön, matkailun ja siihen liittyvän koulutuksen saralle. Yhtenä konkreettisena tavoitteena on kehittää ansaintamalleja käsityö- ja matkailuyritysten yhteistyölle.

Hanke toteutetaan kolmena työpakettina, joissa muun muassa ”törmäytetään” matkailu- ja poromatkailuelinkeinot käsityöläisyyteen sekä koulutukseen. Lisäksi hankkeessa toteutetaan Utsjoen taideviikko, jonka ohjelma muodostetaan erilaisista esittävistä taiteista, kuitenkin käsitöihin painottuen.

Hanke tavoittelee osallistujiksi matkailuyrittäjiä sekä kaikenlaisia käsityöläisiä, mukaan lukien saamen käsitöiden taitajat. Osallistujat voivat olla jo yrittäjiksi rekisteröityneitä tai yrittäjyyttä suunnittelevia.

Hanketta hallinnoi Saamelaisalueen koulutuskeskus. Toimialueena on ensisijaisesti Utsjoen kunta. Hanke käynnistyy 1.3.2021 ja kestää 16 kuukautta. Osallistuminen edellyttää pientä omavastuuosuutta.

Lisätiedot ja hankkeeseen ilmoittautumiset:

Janne Näkkäläjärvi

kehitysjohtaja, Saamelaisalueen koulutuskeskus

puh. 040 759 9427

janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi

 

Johanna Mikkola

vs. kehittämis- ja elinkeinopäällikkö, Utsjoen kunta

puh. 0400 151 294

johanna.mikkola@utsjoki.fi


Muita uutisia