Utsjoen kunta valtion väyläverkon investointiohjelmasta: Lapin väyläverkon kehittämiseen ja peruskorjaukseen syytä panostaa aivan uudella tavalla

28.2.2023

Utsjoen kunta näkee, että Lapin väyläverkon kehittämiseen ja peruskorjaukseen on syytä panostaa aivan uudella tavalla tulevaisuudessa. Utsjoen kunta on 28.2. antanut Väylävirastolle lausuntonsa Valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024–2031. Väylävirasto oli pyytänyt lausuntoja jatkotyönsä pohjaksi.

Yleisenä huomiona väyläverkon investointiohjelmaan Utsjoen kunta toteaa, että koko Lapin maakunnan infratarpeet ovat hankeohjelmassa valitettavan ohuesti edustettuina. Kaikkein pohjoisimpaan Lappiin ei ole suunniteltu käynnistettävän yhtäkään infrahanketta.

– Tämä on merkittävä ongelma alueiden tarpeiden tasapuolisuuden, mutta myös koko maan huoltovarmuuden näkökulmasta. Valtakunnallinen Liikennejärjestelmäsuunnitelma 2021–32 on otettava uuteen tarkasteluun seuraavalla hallituskaudella, kunta huomauttaa.

Lapin väyläverkon kehittämiseen täytyy Utsjoen kunnan mukaan panostaa tulevaisuudessa muun muassa turvallisuuspoliittisten seikkojen, koko maan huoltovarmuuden, teollisuuden kuljetusten sekä matkailun kehittämisen vuoksi.

– Esimerkiksi Utsjoella infran huono kunto vaikeuttaa merkittävästi matkailun kehittämistä äkilliseen rakennemuutokseen ajautuneessa kunnassa.

Utsjoen kunta nostaa lausunnossaan esille yksittäisinä parannustarpeina erityisesti kevyen liikenteen väylien rakentamisen Utsjoen ja Nuorgamin taajamiin, Kirkkopahdan kalliosortumien korjauksen valtatie 4:n varrella sekä Suomen ja Norjan valtioiden rajan ylittävän Karigasniemen sillan ja tulliaseman liikennejärjestelyjen uusimisen.

Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan tästä.


Muita uutisia