Utsjoki päivittää tulevana talvena kuntastrategiansa asukkaita osallistaen

5.10.2022

Utsjoki päivittää kuntastrategiansa tulevana talvena asukkaita osallistaen

 

Utsjoen kunnassa käynnistyy kuntastrategian päivitystyö. Kuntalaki määrää kuntia päivittämään strategian kerran valtuustokaudessa.

Utsjoen kunnan ensimmäinen strategia hyväksyttiin vuonna 2017. Sen toteuttamisen näkyvin tuotos ovat uudet koulu-monitoimitalot kunnan kolmessa kyläkeskuksessa sekä saamen kielikeskuksen, Giellagárdin perustaminen.

Maailma on kuitenkin muuttunut valtavasti sitten edellisen strategiatyön, ja muutoksilla on ollut suuret vaikutukset myös Utsjoen kuntaan, kertoo kunnanjohtaja Taina Pieski.

– Tenon lohen pyyntikiellon aiheuttama äkillinen rakennemuutos, COVID-19 pandemian vaikutukset alueen rajakauppaan ja matkailuun sekä viimeisimpänä Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi ovat tehneet taloudellisesta toimeliaisuudesta heikosti ennustettavaa, millä on ollut suora vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin.

– Lisäksi SOTE-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille 2023 vuoden alusta, jolloin kunnan roolissa korostuu elinvoiman ja sivistystoimen kehittäminen, Pieski summaa.

Viime vuosien isot murrokset ovat opettaneet, että ennustettavuus on vähentynyt maailmasta, huomauttaa elinvoimajohtaja Tanja Lepistö. Tämä on tarkoitus ottaa huomioon strategiatyössä.

– Uskon, että uusia ikäviä yllätyksiä tulee myös tulevaisuudessa. Tämän vuoksi olisi tärkeää miettiä seuraavassa strategiassa, miten Utsjoki voi olla jatkossa ketterämpi ja sopeutua paremmin muuttuvassa maailmassa.

– Utsjoen vahvuuksia ovat erityinen luonto, elävä saamelaiskulttuuri ja otollinen sijainti Norjan Finnmarkin talousalueen läheisyydessä. Näitä vahvuuksia oikealla tavalla hyödyntämällä voidaan kehittää Utsjoen sopeutumiskykyä, pohtii Lepistö.

Kuntalaiset halutaan mukaan strategian suunnitteluun

Utsjoen kunta haluaa osallistaa kuntalaisiaan laajasti strategiatyössä. Keskusteluja uudesta strategiasta käydään tulevan talven mittaan järjestettävissä tulevaisuusfoorumeissa. Tahtotilana on antaa strategiatyössä ääni kaikenikäisille, eritaustaisille kuntalaisille.

– Haluamme kuulla, millainen on hyvä tulevaisuuden kunta niin asukkaiden, yritysten, poro- ja kalatalouden edustajien kuin kuntapäättäjienkin mielestä, kertoo kunnanjohtaja Taina Pieski.

Utsjoen uusi kuntastrategia tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi ensi keväänä ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta.

 

Lisätiedot:

Kunnanjohtaja Taina Pieski
Utsjoen kunta
taina.pieski@utsjoki.fi
050 535 1574

Elinvoimajohtaja Tanja Lepistö
Utsjoen kunta
tanja.lepisto@utsjoki.fi
0400 151 294


Muita uutisia