Valtuusto vahvisti vuoden 2023 tulo- ja kiinteistöveroposentit sekä päätti liittyä Pohjois-Lapin Ruoka Oy:hyn

28.10.2022

Valtuusto vahvisti vuoden 2023 tulo- ja kiinteistöveroposentit sekä päätti liittyä Pohjois-Lapin Ruoka Oy:hyn 4

 

Utsjoen kunnanvaltuusto kokoontui torstaina 27.10. Valtuuston käsittelyssä olivat muun muassa Utsjoen vuoden 2023 tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä sote- ja sivistystoimen ruokapalveluiden järjestäminen 1.1.2023 alkaen. Kokouksessa keskusteltiin myös saamelaislukion vuoden 2021 valtionavustuksen hakuasiasta.

vuoden 2023 tulo- ja kiinteistöveroprosentit

Valtuusto vahvisti Utsjoen vuoden 2023 tuloveroksi 8,36 prosenttia.

Sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuu ja kustannukset siirretään ensi vuonna kunnilta hyvinvointialueille. Toiminnan rahoittamiseksi kuntien verorahoituksen tuloja siirretään valtiolle ja merkittävä osa siirrosta tehdään kunnallisveron kautta. Sen vuoksi kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksikköä. Utsjoen vuoden 2022 veroprosentti on 21, jonka perusteella valtuusto vahvisti vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 8,36.

Lisäksi valtuusto määräsi vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25
  • Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,65
  • Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,60
  • Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00

Kiinteistöveroprosentit pysyvät näin samoina kuin vuonna 2022.

LIITTYMINEN POHJOIS-LAPIN RUOKA OY:HYN

Valtuusto päätti, että Utsjoen kunta lähtee mukaan Sodankylän kunnan perustamaan Pohjois-Lapin Ruoka Oy:hyn sote- ja sivistystoimen ateriapalveluiden järjestämisessä.

Lapin hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Hankintalain mukaan esimerkiksi kunnan keskuskeittiö ei voi tuottaa ruokahuollon palveluja sekä kunnan että hyvinvointialueen palveluyksiköihin, vaan toiminta on yhtiöitettävä.

SAAMELAISLUKION VALTIONAVUSTUSASIASTA SELVITYS

Kokouksen lopussa valtuustossa käytiin keskustelua Utsjoen saamelaislukion valtionavustusasiasta. Kunnanjohtaja Taina Pieski ja sivistysjohtaja Virpi Veskoniemi avasivat valtuustolle sitä, miksi saamelaislukion harkinnanvarainen valtionavustus jäi hakematta syksyllä 2020 vuodelle 2021.

Pieski ja Veskoniemi kertoivat valtuutetuille, että asia huomattiin elokuussa 2022 kunnan tulevien vuosien painelaskelmien valmistelun yhteydessä. Tapauksen tultua ilmi asiasta on käynnistetty selvitys ja selvitystyötä on jatkettu tähän päivään saakka. Sivistyslautakunnalle tullaan antamaan asiasta virallinen selvitys, jonka kunta julkaisee myös verkkosivuillaan kaikkien nähtäville. Lisäksi kunnassa on aloitettu toimet sen varmistamiseksi, että vastaavaa ei tapahtuisi tulevaisuudessa.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA LUETTAVISSA

Valtuuston kokouksen pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan verkkosivuillamme.

kokoustallenne KATSOTTAVISSA

Valtuuston kokoukset striimataan ja ne ovat katsottavissa sekä suorana lähetyksenä että jälkikäteen tallenteena Utsjoen kunnan Youtube-kanavalla. Sekä alkuperäinen että tulkattu tallenne julkaistaan kanavalla editoinnin jälkeen.


Muita uutisia