Vapaa-aikatoimi hakee kerho-ohjaajia syksyn ja kevään kerhoihin

27.06.2022

Lapin AVI:lta 28 000 € rahoitus kerhotoiminnan järjestämiseen

Utsjoen kunnan vapaa-aikatoimen Harrastamisesta virtaa 2 -hanke on saanut Lapin Aluehallintovirastolta 28 000 €:n avustuksen Harrastamisen Suomen mallin mukaiseen kerhotarjonnan järjestämiseen lapsille ja nuorille. Avustuksella voidaan kattaa jopa 80 % hankkeen kuluista. Kerhotarjonta on suunnattu ala- ja yläastelaisille ja ajoittuu koulupäivien yhteyteen/ päätteeksi.

 

Syksyn ja kevään kerhot

Koulujen opettajat keräsivät keväällä 2022 oppilailta toiveita tulevista kerhoista. Hankkeen kerhotarjonta on valikoitu vahvasti oppilaiden toiveita mukaillen. Kerhoja järjestetään lukuvuonna 2022-2023 yhteensä 8.

Karigasniemi                              Utsjoki                                                                    Nuorgam

Ammuntakerho                     Akrobatia-parkourkerho                            Akrobatia-parkourkerho

Kiipeily-sählykerho               Nerf-bofferointikerho                                 Kokki-uimakerho

Duodjikerho                           Tarinankerrontakerho

 

Kerho-ohjaajan paikkoja auki

Vapaa-aikatoimi hakee kolmea kerho-ohjaajaa.

  • Karigasniemen duodjikerhon ohjaaja (2 h viikossa)
  • Utsjoen tarinankerrontakerhon ohjaaja (1h viikossa)
  • Nuorgamin kokkikerhon ohjaaja (1,5 h viikossa, joka toinen viikko)

Karigasniemen duodjikerhoon toivomme karigasniemeläistä saamenkäsitöiden (pehmeät tai kovat) osaajaa. Saamenkielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Tehtävänäsi on työstää yhdessä kerhoihin osallistuvien lasten ja nuorten kanssa saamenkäsitöitä. Voit suunnitella kerhojen tarkemman sisällön sekä kohderyhmän itse vapaasti. Vapaa-aikatoimi tarjoaa käyttöösi tarvittavia käsityömateriaaleja. Kerho toteutuu Karigasniemen koulun käsityöluokassa.

Utsjoen tarinankerrontakerhoon toivomme utsjokista paikallisen tarinankerrontaperinteen tuntijaa. Saamenkielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Tehtävänäsi on kerhoissa jakaa lapsille/ nuorille alueen ja yleisesti Tenonjokilaaksoon liittyviä tarinoita ja keskustella tarinoista lasten/ nuorten kanssa. Voitte yhdessä myös luoda uusia tarinoita! Voit itse suunnitella kerhojen tarkemman sisällön ja kohderyhmän. Kerho toteutuu Utsjoen kirjastossa, jossa käytettävänäsi on myös kirjaston laaja kirjavalikoima.

Nuorgamin kokkikerhoon toivomme nuorgamilaista hygieniapassin omaavaa ohjaajaa. Saamenkielen taito sekä paikallisen ruokaperinteen tuntemus katsotaan erityisiksi ansioiksi. Tehtävänäsi on valmistaa yhdessä lasten kanssa suunnittelemianne ruokia. Kerhossa sinulla on myös paikallinen nuori apuohjaajana. Vapaa-aikatoimi tarjoaa käyttöösi kerhoa varten tarvittavia elintarvikkeita. Voit itse suunnitella kerhon tarkemman sisällön ja kohderyhmän. Kerho toteutuu Nuorgamin koulun kotitalousluokassa.

 

Kerho-ohjaajien palkkio on kerhosta riippuen 25-30 €/h.

Kerhojen aloitus aikaisintaan 15.8. alkavalla viikolla. Kerhojen tarkemmat ajankohdat sovittavissa.

 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus vapaa-aikasihteeri Janne Mustoselle 30.7.2022 mennessä. Paikat voidaan täyttää heti sopivan henkilön löydyttyä.

 

Vapaamuotoiset hakemukset ja lisätiedot:

Janne Mustonen

vs. vapaa-aikasihteeri

janne.mustonen@utsjoki.fi

0400 319 852


Muita uutisia