Yritysten osaamisen kehittämiseen liittyvän kyselyn tulokset ja kehittämisen painotukset

4.1.2022

Yhtenä osana Utsjoen kunnan ÄRM (äkillinen rakennemuutos) käynnistyshanketta olemme suunnittelemassa jatkohanketta, jolla tuetaan yritystoiminnan kykyä sopeutua, mukautua ja hyödyntää ympärillä tapahtuviin muutoksiin. Teemasta pidettiin suunnittelutilaisuus 30.11.2021, jonka pohjalta päätimme lähettää kyselyn paikalliselle yrittäjille, jotta saisimme kartoitettua laajemmin yrittäjien tarpeita. Kysely sulkeutui 30 joulukuuta ja siihen saatiin kaikkiaan 10 vastausta. Teemasta käydään vielä tarkentavia keskusteluja muutaman vastaajan kanssa.

Yleisesti voidaan sanoa, että vastaajat suhtautuivat positiivisesti osaamisen kehittämiseen ja tukemiseen. Vastauksissa ilmeni yritysten erilaiset mielenkiinnot ja tarpeet. Yhteisenä haasteena nousi selkeästi osaavan työvoiman rekrytointi ja siihen liittyvä osaaminen. Kyselyssä nousseet mielenkiinnot, toiveet sekä tarpeet tullaan sisältämään hankkeen aikana tehtäviin erilaisiin tilaisuuksiin, koulutuksiin sekä työpajoihin. Digiosaamiseen liittyvät toimenpiteet eivät voi sisältyä ko. hankkeeseen, mutta niitä edistetään muilla tavoin.

Kyselyn vastausten perusteella sekä siinä nousseiden teemojen ja tarpeiden myötä olemme kehittämässä hankesuunnitemaan seuraavia toimintakokonaisuuksia:

  1. Johtamisfoorumi -johtamisen kehittäminen sekä alueen elinvoimaisuuden lisääminen verkostoyhteistyöllä ja eri teemoista
  2. Osaava työvoima -rekrytointiin liittyvä osaaminen ja työvoiman osaamisen kehittäminen
  3. Työhyvinvointi -työhyvinvointijohtaminen sekä konkreettisia välineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen
  4. Viestintä ja tiedottaminen -hankkeen teemoihin liittyvän tiedon jakaminen, työvoiman rekrytointiin liittyvän viestintäosaamisen kehittäminen sekä hankkeen sisäinen tiedottaminen

Esitettyjä toimintakokonaisuuksia kehitetään vielä hankesuunnitelmassa, ja vastaanotamme mielellämme asiaan kommentteja sekä ajatuksia, joita esitetyt kokonaisuudet herättävät teissä.

Iso kiitos vielä kaikille kyselyyn vastanneille! Otamme mielellämme erilaisia kommentteja vastaan mahdollisimman pikaisella aikataululla, sillä hankehakemuksen pitää olla tehtynä 20.1.2022.

Jos haluat lisätietoa ÄRM-kehityshankkeesta, käy tutustumassa hankkeeseen täältä.

 


Muita uutisia