Ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle

19.5.2024

Asia: Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle.

Ilmoituksen sisältö: Eltel Networks Oy ilmoittaa vesialueiden omistajille Elisa Oyj:n tietoliikennekaapelin sijoittamisesta kiinteistön 890-403-876-3 vesialueelle Utsjoen kunnassa

(kartta sijainnista liitteessä 1). Ko. kiinteistöjen vesialueet alitetaan suuntaporaamalla kaapeli suojaputkessa 0,8 metrin syvyyteen uoman pohjan alapuolelle. Suuntaporauksen aloitus- ja lopetuskaivannot ovat vesialueen ulkopuolella.

Asian käsittely: Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaan hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa valtaväylän tai puron alittava vesi-, viemäri- ja voimajohto, tietoliikennekaapeli sekä muu vaikutuksiltaan niihin rinnastuva johto toisenkin vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei edellytä lupaa vesilain nojalla, sijoittamisesta ei määrätä ympäristönsuojelulaissa eikä sijoittamisesta aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle.

Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava johdon sijoittamisesta ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja sen kunnan, jonka alueelle johto sijoitetaan, verkkosivuilla.

Tiedoksiannon julkaisupäivä 14.5.2024

Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta, eli 21.5.2024.

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 14.5.–19.7.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Lisäksi tämä yleistiedoksianto on nähtävillä Utsjoen kunnan verkkosivuilla.

Tiedoksi annettavat asiakirjat saa pyydettäessä Lapin ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi. Asian diaarinumero on LAPELY/1170/2024.

Ilmoitus karttaliitteineen (pdf)

Lisätietoja

Lapin ELY-keskus, Anna Kurkela, 0295 037 398, anna.kurkela@ely-keskus.fi,


Muita uutisia