ILMOITUS KUULUTUKSESTA Vesilain mukainen lupahakemus

26.3.2023

Hakija Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Liikenne ja infrastruktuuri

Dnro PSAVI/191/2024

Asia Valtatien 4 parantaminen Kirkkopahtan kohdalla, Utsjoki

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 26.3.–2.5.2024 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.


Muita uutisia