Ilmoitus kuulutuksesta; Vesilain mukainen päätös

13.9.2023

Hakija          Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
Dnro            PSAVI/12230/2022
Päätösnro   133/2023

Asia            Inarijoen ylittävän sillan rakentaminen ja nykyisen Torvikosken sillan purkaminen Karigasniemessä, Utsjoki

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 13.9.–20.10.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Muita uutisia