31.1.2024

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Lapin ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen vähintään yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (LjMTL 108§, HL 62 a §)

Kuulutus julkaistaan 31.1.2024 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/tm3b/hyvaksymispaatos

Kuulutus on nähtävillä 31.1.2024 – 8.3.2024 välisen ajan
Lisätietoja antaa
Tomi Tiuraniemi (Lapin ELY-keskus), puh. 0295037262, tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi

Hyväksymispäätöksestä ilmoittaminen

Maantien 92 parantaminen Karigasniemen sillan kohdalla, Utsjoki, tiesuunnitelma
Hyväksymispäätöksestä ilmoittaminen

Lapin ELY-keskus ilmoittaa suunnittelualueen kunnille ja Väylävirastolle, että Liikenne- ja viestintävirasto on 8.1.2024 hyväksynyt TRAFICOM/598468/05.03.160.01/2023 päätöksellään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman: Maantien 92 parantaminen Karigasniemen sillan kohdalla, Utsjoki, tiesuunnitelma.
Lapin ELY-keskus lähettää hyväksymispäätöksen tiedoksenne. (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 104 §).

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä 31.1.2024 – 8.3.2024 välisen ajan osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/tm3b/hyvaksymispaatos.
Liitteenä olevasta hyväksymispäätöksestä on poistettu henkilötiedot. Mikäli haluatte alkuperäisen päätöksen, voitte pyytää sen projektipäälliköltä.

Kuulutuksesta ilmoittaminen
Lapin ELY-keskus ilmoittaa, että se julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen tiedoksiantoa (LjMTL 103 § ja hallintolaki 62 § a). Kuulutus, päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään nähtävillä vähintään muutoksenhaulle säädetyn ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä.

Kuulutus on nähtävillä 31.1.2024 – 8.3.2024 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/tm3b/hyvaksymispaatos.
Lapin ELY-keskus pyytää suunnittelualueen kuntia julkaisemaan verkkosivuillaan liitteenä olevan ilmoituksen kuuluttamisesta. Ilmoitus tulee julkaista mahdollisuuksien mukaan edellä mainittuna kuulutuksen julkaisupäivänä.

Lapin ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon, https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Lisätietoja antaa
Tomi Tiuraniemi (Lapin ELY-keskus), puh. 0295037262, tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 


Muita uutisia