Tervetuloa kalaan Tenolle! Joella saa kalastaa muita kaloja kuin Tenon lohta

3.7.2024

Tenojoen pääuomalla saa kalastaa Atlantin eli Tenon lohen rauhoituksesta huolimatta. Joella voi vapakalastaa harjusta, meritaimenta, siikaa ja kenties jopa kyttyrälohta.

Näiden muiden lajien kalastukseen on uuden kalastussäännön myötä tarjolla matkailukalastuslupa. Lupia on tarjolla kaikkiaan 12 000 ja ne on jaettu Suomen ja Norjan välillä puoliksi. Aikuisen lupa maksaa 20 € ja lasten 10 € vuorokaudessa. Lupia on saatavana Tenon Kalatalousalueen verkkokaupasta (tenonkalaluvat.fi) sekä lupamyyntipisteistä.

Lisätietoa Tenon pääuoman kalastuksesta sekä luvista löytyy Tenon Kalatalousalueen sivuilta sekä ulkopaikkakuntalaisen kalastusinfosta.

Tietoa Tenonlaakson sivuvesien ja erämaa-alueiden uudistetusta kalastuksen järjestelystä löytyy Metsähallituksen Eräluvat.fi sivustoilta. Erämaa-alueiden kalastusluvat Paistunturi 1301 ja Kaldoaivi 1302 on saatavana Metsähallituksen verkkokaupasta.

Kalaan lähdettäessä kaikilla 18-69-vuotiailla tulee olla maksettuna valtion kalastonhoitomaksu!

Täyden palvelun kalastusopastusta tai pelkkiä ohjeita kalastuspaikoille kannattaa kysyä paikallisilta majoituksen tarjoajilta. Palveluntarjoajat löydät Utsjoen kunnan matkailusivustolta.

 

Welcome to Teno for fishing!
You are allowed to fish for species other than Teno salmon in the river.

Fishing is allowed in the main channel of the Teno River despite the protection of the Atlantic salmon, or Teno salmon. In the river, you can fish for grayling, sea trout, whitefish, and possibly even pink salmon.

With the new fishing regulation, a recreational fishing permit is available for catching these other species. A total of 12,000 permits are available, split equally between Finland and Norway. The permit costs €20 per day for adults and €10 per day for children. Permits can be purchased from the Teno Fishery Area online store (tenonkalaluvat.fi) and permit sales points.

For more information about fishing in the main channel of the Teno and the permits, visit the Teno Fisheries Management Association   and the visitor fishing info.

Information about the updated fishing arrangements for the tributaries and wilderness areas of the Teno Valley can be found on the Metsähallitus Eräluvat.fi website. Fishing permits for the wilderness areas, Paistunturi 1301 and Kaldoaivi 1302, are available in the Metsähallitus online store.

All individuals aged 18-69 must have paid the national fishing management fee before heading out to fish!

For full-service fishing guidance or just tips on fishing spots, it’s worth asking local accommodation providers. You can find service providers on the Utsjoki municipality tourism website.


Muita uutisia