Kunnanhallituksen kokouksessa 27.5. käsitellään Utsjoen kunnan maapoliittista ohjelmaa

27.5.2024

Kunnanhallituksen kokouksessa 27.5. on hyväksyttävänä kuntastrategiaan perustuva maapoliittinen ohjelma, jossa linjataan kunnan maapolitiikkaa vuoteen 2035 asti.

Hyväksyttävänä on myös Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen kunnassa. Kunnassa toteutettiin ikäihmisille suunnattu kysely viime joulu-tammikuussa ja kyselyn tulokset käytiin läpi vammais- ja vanhusneuvoston kanssa. Kyselyn ja keskustelujen pohjalta on laadittu suunnitelma, jossa huomioidaan myös sote-palvelujen siirtyminen Lapin hyvinvointialueen vastuulle.

Käsittelyssä on lisämäärärahapyyntö reittien rakentamiseen Harrematcohkaan ja Utjsoen Ailigas-tunturille. Myös matkailijoiden opastukseen ehdotetaan parannuksia, joiden kustannuksista hallitus päättää ja vie edelleen valtuuston käsittelyyn.

Hyvinvointijohtajan virkavaalista on tehty valitus. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa, joka liittyy Hannele Heinosen tekemään kunnallisvalitukseen Utsjoen kunnan hyvinvointijohtajan virkavaalista. Hannele Heinonen vaatii Utsjoen kunnanvaltuuston 27.3.2024 tekemän virkavaalipäätöksen kumoamista lainvastaisena.

Katso esityslista.


Muita uutisia