Kunnanhallitus kokoontuu maanantaina 5.6. käsittelemään muun muassa kunnanjohtajan hakua ja uutta kuntastrategiaa

2.6.2023

Utsjoen kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Uula Tapiola, kunnanhallitusta johtaa Väinö Guttorm 2

Utsjoen kunnanhallitus 2021–2023: varapuheenjohtaja Vesa Länsman (vas.), puheenjohtaja Väinö Guttorm sekä jäsenet Arto Pohjanrinne, Laura Niittyvuopio-Valle, Marjatta Kordelin ja Anni Ahlakorpi. Kuvasta puuttuu kunnanhallituksen jäsen Aslak Holmberg. Kuva: Studio Borga

Utsjoen kunnanhallitus kokoontuu maanantaina 5.6.

Kunnanhallitus käsittelee muun muassa eron myöntämistä kunnanjohtaja Taina Pieskille, kunnanjohtajan viransijaisuuden hoitoa sekä viran haettavaksi julistamista. Pieski on irtisanoutunut tehtävästään 1.8.2023 alkaen ja jäänyt virkavapaalle 18.5.2023. Kunnanhallitus on 28.3.2022 § 59 määrännyt kunnanjohtajan sijaiseksi elinvoimajohtajan. Utsjoen elinvoimajohtajana ja näin ollen vs. kunnanjohtajana toimii Tanja Lepistö.

Kunnanhallituksen on määrä antaa valtuustolle esityksensä myös valtuuston puheenjohtajiston sekä kunnanhallituksen jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten ja puheenjohtajiston vaalista toimikaudelle 2023–2025. Lisäksi kunnanhallitus käsittelee muun muassa Utsjoen uutta kuntastrategiaa 2035 ja sen eteenpäin viemistä valtuuston hyväksyttäväksi.

Valtuusto kokoontuu päättämään muun muassa edellä mainituista asioista 21.6.

Tutustu kokouksen esityslistaan

Voit tutustua kokouksen esityslistaan tästä. Kokouspöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme.


Muita uutisia