Kunnanhallitus päättää Utsjoen työterveyspalveluista

17.4.2024

Utsjoen kunnanhallitus kokoontuu maanantaina 22.4.2024 päättämään Utsjoen kunnan lakisääteisen työterveyshuollon palvelujen hankinnasta. Kunta kilpailutti työterveyshuollon palvelut, sillä nykyinen sopimus päättyy huhtikuun lopussa. Yhtään tarjousta ei tarjouspyyntöön saatu, joten Utsjoen kunta hankkii työterveyshuollon palvelut Terveystalo Oy:lta suorahankintana.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos avoimessa menettelyssä ei ole saatu lainkaan tarjouksia. Lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta. Edellä mainittua suorahankintaperustetta sovelletaan myös sosiaali- ja terveyspalveluhankintoihin.

Suorahankintaan voidaan siis tässä tapauksessa siirtyä, koska tarjouspyyntöön ei tullut yhtään tarjousta. Sekä hankintalain että hallintosäännön kirjaus hankkeen erityisestä laadusta puoltavat sitä, että palvelut voidaan ostaa suorahankintana.

Kokouksen esityslista.

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Väinö Guttorm,
040 503 1574
vaino.guttorm@utsjoki.fi

Kunnanjohtaja Päivi Kontio
040 744 7630
paivi.kontio@utsjoki.fi


Muita uutisia