Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.5. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman

22.5.2024

Lasten ja nuorten asiat olivat vahvasti esillä Utsjoen kunnanvaltuuston toukokuisessa kokouksessa. Nuoria saatiin myös kokoukseen, sillä kokouksen alussa Utsjoen nuorisovaltuuston puheenjohtajat kertoivat toiminnastaan. Samalla myös Utsjoen vanhus- ja vammaisneuvostot kertoivat huolenaiheistaan ja tarpeistaan.

Utsjoen kunnanvaltuusto hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja yhteistöllisen opiskeluhuollon kehittämisrahoituksen. Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman, jolla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lastensuojelun järjestämistä ja kehittämistä.  Nyt laadittu suunnitelma on voimassa ensi vuoden loppuun ja se päivitetään valtuustokausittain.

Keskustelussa nousi huoli Laphan toiminnasta, sillä koulukuraattorin tehtävään ollaan jatkossa lisäämässä myös perhetyö. Utsjoen koulukuraattori on ollut täystyöllistetty lasten ja nuorten kanssa. Lapha ei ole päätöksessään kuullut kuntaa eikä huomioinut Utsjoen erityispiirteitä, esimerkiksi pitkiä välimatkoja.

Kunnanvaltuusto hyväksyi myös erillisrahoituksen yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisyn hankkeeseen, johon palkataan psykiatrinen sairaanhoitaja lukuvuodeksi opettajien ja opetusryhmien tueksi.  Kunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 20 000 euron valtionavustuksen, jolla edistetään yhteisöllistä opiskeluhuoltoa eri asteiden opetuksessa ja koulutuksessa. Kunnan omarahoitusosuus on 30 %.

Kokouksen pöytäkirja löytyy täältä.

LISÄTIEDOT:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Arto Pohjanrinne
040 770 3986, arto.pohjanrinne@utsjoki.fi

Kunnanjohtaja Päivi Kontio
040 744 7630, paivi.kontio@utsjoki.fi


Muita uutisia