Kunnanvaltuuston kokouksessa 21.5. lapsiin ja nuoriin liittyviä asioita

16.5.2024

Utsjoen kunnanvaltuusto kokoontuu 21.5. klo 11 päättämään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta ja yhteistöllisen opiskeluhuollon kehittämistä.

Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman, jolla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lastensuojelun järjestämistä ja kehittämistä.  Suunnitelma ohjaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä kunnassa. Laadittu suunnitelma on voimassa ensi vuoden loppuun ja se päivitetään valtuustokausittain.

Kunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 20 000 euron valtionavustuksen, jolla edistetään yhteisöllistä opiskeluhuoltoa eri asteiden opetuksessa ja koulutuksessa. Erityisavustusta voidaan käyttää yhteisöllisen oppilashuollon ja ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen koulu- ja työpäivän aikana. Avustuksella palkataan ensi lukuvuoden ajaksi psykiatrinen sairaanhoitaja opettajien ja opetusryhmien tueksi. Kunnan omarahoitusosuus on 30 %.

STRIIMAUS

Kunnanvaltuuston kokoukset ovat avoimia yleisölle.

Linkki striimiin kunnan Youtube-kanavalla. Suoralinkki.

Kokous tallennetaan ja se on katsottavissa kanavalla myös live-lähetyksen jälkeen.

Kokous tulkataan simultaanitulkkauksena saamen kielestä suomeen. Tulkattu tallenne julkaistaan Youtube-kanavalla editoinnin jälkeen.

TUTUSTU KOKOUKSEN ESITYSLISTAAN

Tutustu valtuuston kokouksen esityslistaan tästä. Kokouspöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme.


Muita uutisia