Kuulutus: Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

15.3.2024

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi 17.6.2024 klo 16 mennessä.

Lisätiedot

Johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, 0295 037 354, niina.karjalainen@ely-keskus.fi

Vesitalousasiantuntija Anna Kurkela, 0295 037 398, anna.kurkela@ely-keskus.fi


Muita uutisia