Kuulutus, Karigasniemen asemakaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville

24.1.2024

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n  ja MRA 27 §:n mukainen kuulutus Karigasniemen asemakaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville.

KARIGASNIEMEN ASEMAKAAVAEHDOTUS JULKISESTI NÄHTÄVILLE

Asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti 25.1. – 23.2.2024 väliseksi ajaksi Utsjoen kunnanvirastossa ja kunnan internet sivuilla osoitteessa www.utsjoki.fi.

Kunnan jäsenillä ja osallisella on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta nähtävillä oloaikana.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa 23.2.2024 mennessä Utsjoen kunnanhallitukselle osoitteella:

Utsjoen kunta, Kunnanhallitus, PL 41, 99981 Utsjoki tai kunnanvirasto@utsjoki.fi

 

Utsjoella 24.1.2024

Utsjoen kunta Kunnanhallitus

Muita uutisia