Kuulutus; Tenon kalatalousalueen päätös Tenojoen kalastusta koskevan sopimuksen tarkoittamista kalastusluvista vuonna 2020 kertyneistä tuloista osakaskunnille ja yksityisille vesialueen omistajille palautettavista varoista 13.2.2024 saakka

3.1.2024

Nähtävänäpito

Päätös on nähtävillä Tenon kalatalousalueen nettisivuilla sekä Utsjoen- ja Inarin kunnan sivuilla 3.1.2024 – 13.2.2024.
Kuulutus on julkaistu Tenon kalatalousalueen nettisivulla 3.1.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksenhaku
Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen kalastuslain (379/2015) 27§ pykälän nojalla tekemä päätös koskee, voi vaatia kalatalousalueen yleiskokoukselta päätöksen oikaisemista.
Lisätietoja
Tenon kalatalousalue, toiminnanjohtaja Niilo I. Aikio, puh. +358 444918086
Liitteet
Päätös Tenojoen kalastusta koskevan sopimuksen tarkoittamista kalastusluvista vuonna 2020 kertyneistä tuloista osakaskunnille ja yksityisille vesialueen omistajille palautettavista varoista, Dnro TKA/1711–2023

Oikaisuvaatimusosoitus

Tenon kalatalousalue +358 444918086
Äimäjoentie 2, teno@tenonkalatalousalue.fi
99980 Utsjoki www.tenonkalatalous alue.fi
Y-tunnus 2999530-4


Muita uutisia