Kuulutus Utsjoen kirkonkylän asemakaava-alueen asukkaille mastohankkeen vireilletulosta

Utsjoen kunnan rakennusvalvontaan on toimitettu lupahakemus 42 metriä korkean maston sekä laitesuojan rakentamiseksi Utsjoen kirkonkylän asemakaava-alueen Seitakivi-nimiselle tilalle RN:n 66:22 kuuluvalle määräalalle, joka on vireillä olevassa asemakaavassa merkitty kortteli ET 10 tontti n:o 10.

Puustoa ja vesakkoa raivataan määräalalta tarvittavilta osin ja ko. alue tullaan aitaamaan ja varustamaan portilla.

Asiakirjat ovat nähtävillä Utsjoen kunnan teknisessä toimistossa. Lisätietoja rakennustarkastaja Markku Porsangerilta, markku.porsanger@utsjoki.fi tai 0400 158 561.

Utsjoen kirkonkylän asukkaiden mahdolliset huomautukset hankkeeseen tulee toimittaa 27.5.2024 mennessä Utsjoen kunnan rakennusvalvontaan os. PL 41, 999 81 Utsjoki tai tekninen@utsjoki.fi


Muita uutisia