Juhunjargan ranta-asemakaavan vireilletulo

28.7.2023

Utsjoen kunnanhallitus hyväksyi 17.4.2023 § 75 maanomistajan esityksen ranta-asemakaavan vireilletulosta tilan 890-401-35-16 ja Metsähallituksen maa alueella Juhunjargassa.

Kaavoituksen vireilletulo saatetaan kuntalaisten ja osallisten tiedoksi tällä kuulutuksella.

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitusten tavoitteet, kuvataan kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen, on nähtävänä Utsjoen kunnanvirastossa ja kunnan internetsivuilla www.utsjoki.fi  tämän kuulutuksen julkaisemisesta alkaen.

Utsjoki 2.8.2023

Utsjoen kunta


Muita uutisia