Pyöräilykyselylomakkeen vastaukset

30.12.2021

Osana Utsjoen kunnan ÄRM (äkillinen rakennemuutos) – hanketta olemme suunnittelemassa seututie 970 pyöräilymatkailuun liittyvää hanketta. Hankkeen suunnittelua tukemaan lähetettiin 10.12. kyselylomake paikallisille matkailualan yrittäjille, joka sulkeutui keskiviikkona 22 joulukuuta. Kyselyyn saatiin yhteensä 13 vastausta, ja vastauksien perusteella voidaan todeta, että vastanneet suhtautuvat pyöräilymatkailuun positiivisena mahdollisuutena niin heidän oman yrityksensä kuin koko Tenojokivarren alueen kannalta.

Vastanneista yrittäjistä löytyy jo toimijoita, jotka ovat investoineet pyöräilyyn, sekä toimijoita, jotka eivät vielä näe, miten he voisivat pyöräilymatkailun mahdollisuuksia hyödyntää. Kyselyssä ilmeni yrittäjien valmiudet sekä kiinnostus tarjota pyöräilymatkailijoille laajasti erilaisia lisäaktiviteettejä sekä heidän tarvitsemiaan palveluita. Vahvaksi kehittämiskohteeksi nousi yrittäjien yhteistyön lisääminen, johon yrittäjät toivovat tiiviimpää sekä johdonmukaisempaa koordinointia. Tämä koskee myös yhteistä näkyvyyttä mm. pyöräilyreitin ja siihen liittyvien palvelujen osalta. Vastuullisuus- ja turvallisuusasiat nousivat myös esille erityisesti yrityshaastatteluissa. Tässäkin yhteydessä nousi esille rekrytointiin ja työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet.

Hankesuunnittelussa tullaan huomioimaan kyselyn ja yrityshaastattelujen perusteella mm. pyöräilymatkailuun liittyvä osaaminen, vastuullisuus- ja turvallisuusasiat, sekä ohjelmapalveluiden kehittäminen laajemmin ja siihen liittyen esimerkiksi uusien palveluiden innovointi ja kehittäminen. Verkostoitumiseen ja tiedon saannin tarpeeseen sekä markkinointiin kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen toimenpiteitä suunniteltaessa. Rekrytointiin liittyvät asiat otetaan toisen suunnitteilla olevan hankkeen toimenpiteisiin.

Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Järjestämme vielä tammikuun loppupuolella hankesuunnitteluun liittyvän tilaisuuden, jossa esitellään luonnos ja otetaan siihen kommentteja vastaan.

Mitä varten?

Utsjoen kunnalla käynnissä olevan ÄRM (äkillinen rakennemuutos)-käynnistyshankkeen yhtenä jatkohankkeena on suunnitteilla seututie 970 pyöräilyhanke jonka tavoitteet keskittyvät vahvasti matkailutoimialan ja sen liitännäistoimialojen nopeaan elvyttämiseen ja uusiutumiseen, hankkeen pyrkiessä tukemaan paikallisia matkailualanyrittäjiä, jotka ovat Tenojoen kalastuskiellon sekä koronan myötä joutuneet murroksen keskiöön. Pidetyn avoimen suunnittelutilaisuuden (25.11.) pohjalta päätimme lähettää kyselyn paikalliselle yrittäjille, jotta saisimme kartoitettua yrittäjien mielenkiintoa hankkeesta.

Jos haluat lisätietoa ÄRM-kehityshankkeesta, käy tutustumassa hankkeeseen täältä.

Lisätietoja;
Eeva-Maarit Aikio
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö
+358400 151 294
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi

Siiri Uino
Hankekoordinaattori
+358405442058
siiri.uino@utsjoki.fi


Muita uutisia