Tammikuun 2022 tilannekatsaus Utsjoen ÄRM-hankkeeseen – perinnehankkeen työntekijät valittu

2.2.2022

Vuosi 2022 on lähtenyt Utsjoen ÄRM-hankkeessa (Äkillinen rakennemuutos) vauhdilla käyntiin ja onkin aika kurkistaa, miten olemme siinä kehitettyjen jatkohankkeiden kanssa edenneet. Jos et tiedä, mistä ÄRM-hankkeessa on kysymys, voit lukea lisää täältä.

Utsjoen rakennemuutoskokonaisuus alkaa löytämään muotonsa ja jatkohankkeiden toiminta käynnistymään. ÄRM-kokonaisuudessa keskeistä on osallistava tulevaisuustyö, jolla etsitään uutta suuntaa Utsjoen kunnan elinvoimaisuudelle sekä olemassa olevaan tukeutuen että uusin keinoin.

Kunta on saanut AKKE-rahoitusta sekä rakennemuutoksen koordinointiin että tulevaisuustyöhön. Helmi-maaliskuussa tämä työ aloitetaan kokoamalla alueellinen tulevaisuustyöryhmä, tulevaisuusfoorumi. Sen rinnalla aletaan myös uudistamaan elinvoimatyötä ja -palveluita. Jos saamme rahoituksen uYritys-hankkeeseen, perustetaan siinä paikallisille yrityksille johtamisfoorumi, jossa asiantuntijoiden alustamana lähdetään yhteistyöllä pohtimaan ja kehittämään elinkeinojen toimintaympäristöä ja tulevaisuuskuvaa.

Alla näet vielä eritellysti ÄRM-hankkeen teemat ja niihin kuuluvien uusien hankkeiden kuulumiset.

Yrittäjyys, työllisyys ja osaaminen -teema

 • uDigi – Utsjoen digitaalinen elinvoima
  • Hankkeelle on myönnetty Lapin liiton REACT-EU-rahoitus. Hanke alkaa 1.3.2022 ja se toteutetaan yhdessä ProAgria Lapin kanssa. Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja digitalisoida elinvoimapalveluita.
 • uYritys
  • Hankkeeseen on haettu rahoitusta ESR:ltä 20.1.2022 ja odotamme rahoituspäätöstä. Hankkeen päätavoitteena on kehittää yritysten osaamista, työhyvinvointia sekä verkostoitumista. Hankesuunnittelua on tehty muun muassa kyselyn, työpajan sekä yksittäisten yrittäjien haastattelujen kautta.

Saamelaisuus, vastuullisuus ja hyvinvointi -teema

 • Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa
  • Hankkeen rahoittaa Leader Pohjoisin Lappi. Hankkeeseen on valittu henkilöstö; Piia Nuorgam aloittaa hankkeessa projektipäällikkönä 80 prosentin työajalla helmikuussa ja hankekoordinaattorina toimii Anni Ahlakorpi 20 prosentin työajalla. Hanke käynnistyy 1.2.2022. Käy tutustumassa hankkeeseen paremmin täällä.
 • Kuntalaisten ja yrittäjien hyvinvointihanke
  • Hankkeen suunnittelu jatkuu ja haemme sille rahoitusta mahdollisimman pian.

Infra ja saavutettavuus -teema

 • Tenon pyöräilyreitin infra ja kehittäminen, kehittämishanke ja infran suunnitteluhanke
  • Pyöräilymatkailu / Teno Outdoor -kehittämishankkeeseen haetaan AKKE-rahaa Lapin liitolta alustavasti helmikuun aikana. Hankkeen sisältö on alkanut muotoutumaan. Kiitos kaikille yrittäjille, jotka ovat tukeneet suunnittelua erinäisin palaverein sekä kyselyin!
  • Hankkeen tavoitteena on saada aikaan uusia avauksia, joilla voidaan elvyttää paikallista yritystoimintaa sekä vastata Tenojoen matkailun ja kulttuurin muuttuneeseen tilanteeseen. Hankkeen päättyessä on luotu Teno Outdoor -kokonaisuus, joka näkyy myös kansainvälisessä mediassa ja joka on tuonut alueelle vähintään kaksi matkanjärjestäjäryhmää. Kokonaisuus pohjautuu kohderyhmä-, asiakastarve- ja markkina-analyyseihin. Mukana olevat yritykset tiedostavat uudenlaiset markkinat ja niiden tarpeet, ja heidän on ohjattu yritysneuvonnan piiriin tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi.
  • Pyöräilymatkailun kehittämishankkeen rinnalle on haettu rahoitusta pyöräilymatkailun ja siihen liittyvien oheispalveluiden infratarpeiden selvittämiseen. Kohteena on seututie 970, siihen liittyvät pistot sekä pääsy kyseisille reiteille.
 • Utsjoen ja Karigasniemen elinvoimatalot/-tilat
  • Karigasniemen elinvoimatalon suunnittelu on edennyt. Tällä hetkellä hankkeesta kirjoitetaan selvitystä, johon kerätään tilojen käyttäjäryhmät sekä heidän tarpeensa tilojen suhteen.

Otathan meihin yhteyttä, jos jokin asia mietityttää ÄRM-kokonaisuuden jatkohankkeissa tai niiden suunnittelussa. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne! Muistathan myös tarkkailla Utsjoen kunnan verkkosivuja sekä elinkeinotoimen Facebook-sivuja, ilmoitamme niiden kautta erilaisista tilaisuuksista sekä tapahtumista. Toivomme hankkeiden suunnitteluun sekä toteutukseen mahdollisimman laajaa yhteistyötä paikallisten kanssa – joten seuraathan päivityksiämme!

 

Mikä ÄRM-hanke?

Utsjoen kunnassa aloitettiin ÄRM-työ keväällä 2021, kun kunta joutui äkillisen rakennemuutoksen tilanteeseen koronapandemian ja Tenon lohestuskiellon tuomien odottamattomien haasteiden vuoksi. Tähän liittyen kunta on saanut Lapin liitolta AKKE-rahoituksen ÄRM-käynnistyshankkeeseen, joka mahdollistaa Utsjoen äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteiden nopean käynnistämisen edistämään alueen elinkeinoelämän elpymistä ja uudistumista. ÄRM-käynnistyshanke sisältää kolme teemakokonaisuutta (Yrittäjyys, työllisyys ja osaaminen / Saamelaisuus, vastuullisuus ja hyvinvointi / Infra ja saavutettavuus), jotka taas pitävät sisällään useita erilaisia hankkeita. Käy tutustumassa hankkeeseen paremmin täältä. Ota myös rohkeasti meihin yhteyttä, jos haluat kuulla lisää!

Lisätietoa:

Eeva-Maarit Aikio
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö
+358 400 151 294
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi

Vuokko Tieva-Niittyvuopio
Kunnanjohtaja, Utsjoen kunta
+358 400 933 754
vuokko.tieva-niittyvuopio@utsjoki.fi

Siiri Uino
Hankekoordinaattori
+358 40 544 2058
siiri.uino@utsjoki.fi


Muita uutisia