Tekoäly: pienten yritysten uhka vai mahdollisuus?

20.9.2023

Tekoäly on tällä hetkellä yksi nopeimmin kehittyvistä teknologioista maailmassa. Se on jo nyt vaikuttanut merkittävästi yhteiskuntaamme, ja sen vaikutus tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa.

Tekoälyä voidaan käyttää monin eri tavoin, niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Pienet yritykset, jotka ovat valmiita hyödyntämään tekoälyä, voivat saada merkittäviä etuja kilpailijoihinsa nähden. Tekoäly voi auttaa yrityksiä parantamaan tehokkuutta, tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Tässä jutussa käsittelen tekoälyn käytön mahdollisuuksia pienissä yrityksissä ja kerron esimerkkejä tekoälyn hyödyntämisestä.

Jutun lopusta löytyy myös linkki, josta voit ladata Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -oppaan (suomeksi ja englanniksi). Opas pohjautuu AI-TIE – Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille -hankkeen ja sen AI-TIE Etelä-Suomi -sisarhankkeen (2021-2023) yhteydessä tuotettuun tietoon ja tuloksiin, sekä yli sadan suomalaisen yrityksen kanssa jaettuun tekoälymatkaan. Oppaan on julkaissut Haaga-Helia.

Mikä tekoäly on?

Tekoäly (AI) on tietojenkäsittelytieteen osa-alue, joka keskittyy älykkäiden koneiden ja ohjelmien luontiin. Tekoälyn tarkoituksena on yrittää matkia ihmisen tajuntaa ja suorittaa tehtäviä kuten ihminen.

Tekoälyä voidaan käyttää moniin erilaisiin tehtäviin, esimerkiksi:

  • Opiskelu ja oppiminen
  • Päätöksenteko
  • Tunnistaminen ja luokittelu
  • Automaatio

Tekoälyn mahdollisuudet pienille yrityksille

Pienet yritykset voivat hyödyntää tekoälyä toiminnassaan monin tavoin. Tässä muutama esimerkki:

  • Asiakaspalvelun parantaminen. Tekoälyä voidaan käyttää chatbottien, koneoppimisen ja luonnollisen kielen käsittelyn avulla parantamaan asiakaspalvelua. Chatbotit voivat vastata asiakkaiden kysymyksiin vuorokauden ympäri, ja koneoppiminen voi auttaa yrityksiä tunnistamaan ja ratkaisemaan asiakaspalveluongelmia.
  • Sisällöntuotanto ja markkinoinnin kohdentaminen. Tekoälyä voidaan käyttää sisällöntuotannossa esimerkiksi tekstin, kuvien ja videoiden tuottamiseen. Tekoälyä voidaan käyttää myös sisällön kohdentamiseen ja optimointiin. Tämä voi auttaa yrityksiä tavoittamaan oikeat kohderyhmät oikeaan aikaan, ja tuottamaan heille relevanttia sisältöä.
  • Tuotantoprosessien tehostaminen. Tekoälyä voidaan käyttää tuotantoprosessien automatisointiin ja optimointiin. Tämä voi auttaa yrityksiä säästämään rahaa ja parantamaan tuotannon laatua.
  • Työn tehokkuuden parantaminen. Tekoälyä voidaan käyttää työtehtävien automatisointiin ja yksinkertaistamiseen. Tämä voi vapauttaa työntekijöiden aikaa esimerkiksi työn kehittämiseen ja uusien innovaatioiden kehitykseen.

Tekoälyn käyttöönotto

Tekoälyn käyttöönottoon pienissä yrityksissä ei välttämättä tarvita ohjelmointiosaamista. Markkinoilla on saatavilla paljon erilaisia tekoälypohjaisia työkaluja ja palveluita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja sopivat myös pienille yrityksille.

Jotta tekoäly voidaan ottaa käyttöön, yrityksissä on oltava tietoisia tekoälyn mahdollisuuksista ja haasteista. On myös oltava valmiita investoimaan tekoälyosaamisen kehittämiseen. Yritysten kannattaa tutustua markkinoilla saatavilla oleviin työkaluihin ja palveluihin ja valita niistä itselleen sopivat.

Tekoälyn käyttöönottoon voi liittyä myös haasteita. Käyttöönoton tueksi on hyvä laatia selkeä suunnitelma, jossa määritellään muun muassa tekoälyn käyttöönoton tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulu. Tekoälyn käyttöönottoon voi saada apua esimerkiksi konsulttipalveluista. Konsultit voivat auttaa yrityksiä kartoittamaan yritykselle sopivia tekoälyn mahdollisuuksia ja toteuttamaan tekoälyratkaisuja.

Kolme pientä tarinaa tekoälyn soveltamisesta

(esimerkkien yritykset ja henkilöt ovat keksittyjä)

Tekoälyä asiakaspalveluun

Yksi tekoälyn käyttäjistä on kukkakauppa Kukkakuja. Kukkakujassa on käytetty tekoälyä chatbotin kehittämiseen. Chatbot vastaa asiakkaiden kysymyksiin ja tarjoaa tietoa tuotteista ja palveluista.

”Chatbot on tavoitettavissa vuorokauden ympäri, ja se pystyy vastaamaan moniin kysymyksiin. Tämä vapauttaa myyjien aikaa muuhun työhön, kuten tilausten käsittelyyn ja uusien asiakkaiden kartoitukseen”, kertoo Kukkakujan myyjä Sanna.

Kukkakujassa on käytetty tekoälyä myös tuotannon hallintaan. Tekoälyä käytetään esimerkiksi tilausten ennustamiseen ja varaston hallintaan. Tämä auttaa varmistamaan, että tuotteita on aina riittävästi saatavilla.

”Tekoälystä on ollut suuri apu”, kertoo Sanna. ”Se on auttanut parantamaan asiakaspalvelua ja tuottavuutta”

Tekoälyä siivouspalveluun

Pienessä kaupungissa toimiva siivouspalveluyritys Siistix, on kasvanut nopeasti viime vuosina. Yrittäjä Tommi on innostunut tekoälyn mahdollisuuksista. Hän uskoo, että tekoäly voi auttaa siivouspalveluyrityksiä parantamaan tehokkuuttaan.

Siistix on ottanut tekoälyn käyttöön työvuorojen suunnittelussa ja työntekijöiden työajan tasaamisessa. Tekoäly auttaa yrittäjää varmistamaan, että siivoustyöntekijät ovat oikeaan aikaan oikeissa paikoissa.

”Työvuorojen suunnittelu on työlästä ja aikaa vievää. Tekoäly voi auttaa tekemään tästä työstä nopeampaa ja helpompaa. Tekoäly pystyy analysoimaan monia tekijöitä, kuten työntekijöiden taitoja ja saatavuutta, asiakkaiden tarpeita ja työpaikan olosuhteita. Tämän avulla tekoäly voi luoda optimaalisia työvuorojärjestelyjä, jotka auttavat varmistamaan, että siivouspalvelut sujuvat hyvin.”, Tommi kertoo.

Yritys on aloittanut tekoälyn käyttöönoton myös asiakkaiden palautteen keräämisessä ja analysoinnissa. Tämä auttaa yritystä parantamaan palvelun laatua.

”Asiakkaiden palautteen analysointi on tärkeää, jotta yritys voi oppia ja kehittyä”, Tommi jatkaa. ”Tekoäly voi auttaa tässä työssä analysoimalla palautetta tehokkaasti ja löytämällä trendejä ja kuvioita, jotka ihmiset eivät ehkä huomaisi. Tämän avulla yritys voi kohdistaa parannustoimenpiteet paremmin ja varmistaa, että asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun.”

Tekoälyä verkkokauppaan

Yrittäjä Pekka pyörittää kodin sisustustuotteisiin erikoistunutta verkkokauppaa. Verkkokauppa Sisustusnetti on kasvuhaluinen yritys, ja Pekka uskoo, että tekoälyn hyödyntäminen voi auttaa lisäämään myyntiä ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä.

Yritys käyttää tekoälyä tuotesuositteluissa. Tekoälyä käytetään esimerkiksi asiakkaiden ostohistorian ja ostokäyttäytymisen analysointiin. Tämän avulla tekoäly voi suosittaa tuotteita, joista asiakkaat todennäköisesti pitävät.

Pekka on ollut tyytyväinen tekoälyn vaikutukseen verkkokaupassaan.

Eräs asiakas, Soile, kertoo, että hän on ollut erityisen tyytyväinen tekoälyn suositteluihin. ”Olen aina ollut huono tekemään päätöksiä ja valintoja, varsinkin jos vaihtoehtoja on paljon”, Soile naurahtaa. ”Mutta Sisustusnetissä tekoäly suositteli tuotteita, jotka olivat juuri sopivia minulle. Olen ostanut tekoälyn suosituksesta useita tuotteita, joista olen todella pitänyt.”

Tekoäly on auttanut Sisustusnettiä lisäämään myyntiään ja parantamaan asiakastyytyväisyyttään. ”Olemme tyytyväisiä siihen, miten tekoäly on toiminut verkkokaupassamme”, Pekka kertoo. ”Se on auttanut meitä tarjoamaan asiakkaillemme entistä parempia tuotteita ja palveluita.”

Tekoäly on mahdollisuus, mutta herättää myös kysymyksiä

Tekoäly on kehittynyt nopeasti viime vuosina, ja se on jo tehokas työkalu, joka voi auttaa pieniä yrityksiä kasvamaan ja kehittämään toimintaansa. Tekoälyä voidaan käyttää monin eri tavoin, ja sen avulla yritykset voivat parantaa tuottavuuttaan ja asiakastyytyväisyyttään. Tekoälyn käyttöönotto vaatii yritykseltä kuitenkin suunnittelua ja investointeja.

Tekoäly voi aiheuttaa myös huolta ja herättää kysymyksiä, kuten: Miten tietoturva varmistetaan? Miten asiakkaiden ja työntekijöiden yksityisyyttä suojellaan? Lisääkö tekoälyn käyttö työntekijöiden epätasa-arvoa, jos sitä käytetään työntekijöiden seuraamiseen tai arviointiin? Johtaako työtehtävien automatisointi työpaikkojen menetykseen? Jos tekoälyä käytetään päätösten tekemiseen, kuka on vastuussa päätöksistä?

Näihin kysymyksiin on tärkeää kiinnittää huomiota. Yritysten tulee varmistaa, että tekoälyä käytetään vastuullisesti ja eettisesti. Liitteessä olevassa oppaassa on esitetty joitakin konkreettisia keinoja, joita yrityksissä voidaan käyttää tekoälyn eettisten haasteiden käsittelyyn.

Oletko sinä jo tutustunut tekoälyyn? Mitä ajatuksia tekoälyn käyttöönotto herättää sinussa?

Lataa Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -opas täältä: https://www.haaga-helia.fi/fi/ai-tie

 

P.S. Jutun kirjoittamiseen on käytetty tekoälyä nimeltä Google Bard. Bard on Googlen helmikuussa 2023 julkistama keskustelubotti. Bard perustuu LaMDA -kielimalliin. Jutun kirjoittamisessa käytettiin lähteenä liitteenä olevaa tekoälyopasta.

 

Lisätietoja:

Taru Lindell
Projektipäällikkö
uKoordinaatio -hanke
+358 40 154 3649
taru.lindell@utsjoki.fi

 

Utsjoen rakennemuutoksen koordinointihanke 1.5.2022–31.12.2023 1


Muita uutisia