Tule Utsjoelle rehtoriksi Utsjokisuun kouluun ja saamelaislukioon!

12.2.2024

Utsjoki on Suomen ja Euroopan unionin pohjoisin noin 1200 asukkaan kunta, joka on tunnettu upeasta luonnostaan ja elävästä saamelaiskulttuuristaan. Kunnan kolmessa kyläkeskuksessa on uudet monitoimitalot, joissa koulut sekä vetovoimainen saamelaislukio sijaitsevat.

Utsjokisuun koulu on yhtenäinen peruskoulu (luokat 0-9), jossa on noin 50 oppilasta ja lukiossa on 30 opiskelijaa. Opetusta annetaan kahdella kielellä: saameksi ja suomeksi.

Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa ja luontoa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää opetustoimen ja -hallinnon tuntemusta, vahvaa pedagogista osaamista ja innostusta, henkilöstöjohtamisen taitoja sekä monikielisen ja -kulttuurisen työ- ja oppimisympäristön tuntemusta.

Rehtorin kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Koulun opetuskielet ovat pohjoissaame ja suomi, ja virassa on hallittava molemmat opetuskielet. Otamme huomioon myös hakijat, joilla ei ole saamen kielen osaamista, jolloin virka täytetään määräaikaisesti.

Virkaan valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus ennen valinnan vahvistamista. Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Palkkaus ja opetusvelvollisuus OVTES:in mukaisesti.
Utsjoen kunta maksaa saamen kielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 125 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 1.3.2024 klo 15.00 mennessä https://www.kuntarekry.fi kautta.
Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätiedot:

Lisätietoja tehtävästä antaa ensisijaisesti apulaisrehtori Laura Arola maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-11 ja perjantaisin 12-16, puh. 040 525 8049.
Muulloin tarvittaessa kunnanjohtaja Päivi Kontio, puh. 040 744 7630.


Muita uutisia