Utsjoen kunnassa on käynnistynyt hanke, joka taltioi ja tuottaa Tenon lohestusperinteestä aineistoa koulujen, matkailun sekä muiden sidosryhmien käyttöön

6.6.2022

Kuva: KotaCollective

Utsjoen kunnassa on käynnistynyt uusi Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -hanke jossa keskitytään Tenonlaakson perinteiseen lohestukseen liittyvien tietojen, taitojen ja perinteiden tallentamiseen. Lisäksi hankkeessa kootaan Tenonlaakson olemassa olevaa paikannimistöä, täydennetään sitä tarvittaessa ja selvitetään paikannimistön esittämistapaa.

Tenon lohestuskielto vaarantaa saamelaisen kalastusperinteen ja siihen liittyvän laaja-alaisen osaamisen säilymisen. Hiipuvilla perinteillä on suora merkitys Tenonlaakson alueen asukkaille ja välillisesti myös matkailuyrittäjille ja matkailijoille. Kalastusperinteeseen liittyy itse kalastuksen lisäksi paljon perinteistä osaamista, sanastoa ja paikannimistöä, jotka ovat katoamassa tai vaarassa kadota.

Tarkoituksena on, että Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -hankkeen tuloksena syntyy eri muodoissa taltioitua, helposti löydettävää ja käytettävää perinnetietoa koulujen, matkailun sekä muiden sidosryhmien käyttöön. Kesän 2022 aikana järjestetään kaikille avoimia kyläiltoja, joissa on tarkoituksena keskustella missä ja miten hankkeessa koottua ja tuotettua aineistoa voitaisiin hyödyntää. Kyläiltojen ajankohdista ilmoitetaan lähempänä kunnan verkkosivuilla.

Hanke järjestää yhdessä Deanuleagis sámástit -hankkeen (Interreg Davvi 2020–2022) sekä kunnan vapaa-aikatoimen kanssa myös 12–18-vuotiaille Utsjoen kunnan nuorille tarkoitetun kalastus- ja medialeirin heinäkuussa Utsjoella. Lue leiristä lisää tästä!

Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -hankkeen budjetti on 103 077 euroa, jonka on myöntänyt Leader Pohjoisin Lappi. Hanke on alkanut helmikuussa 2022 ja se päättyy viimeistään 30.6.2023. Voit lukea hankkeesta lisää sekä seurata sen ajankohtaisia tapahtumia hankesivustolla.

Lisätietoja:

Piia Nuorgam
Projektipäällikkö
040 353 9264
piia.nuorgam@utsjoki.fi

Anni Ahlakorpi
Hanketyöntekijä
040 571 9269
anni.ahlakorpi@utsjoki.fi

 

Utsjoella on keväällä käynnistynyt kalastusperinnehanke

Utsjoella on keväällä käynnistynyt kalastusperinnehanke 2

Utsjoella on keväällä käynnistynyt kalastusperinnehanke 1


Muita uutisia