Utsjoen kyläilloissa esitettiin lääkkeeksi haastavaan tilanteeseen lähiruokaa, kulttuurikeskusta sekä luonnossa liikkumista – Täytä kyselylomake ja kerro oma kehittämisideasi!

21.5.2021

Utsjoen kyläilloissa esitettiin lääkkeeksi haastavaan tilanteeseen mm. lähiruoan jalostuslaitosta, kulttuurikeskusta sekä uusia mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen – Täytä kyselylomake ja kerro oma kehittämisideasi!

Nuorgamin kyläillassa keskiviikkona puhuttivat muun muassa pitkään kaavailtu kevyen liikenteen väylä sekä matkailijoiden pysähdyspaikat. Kuva: Sonja Sistonen / Utsjoki

 

Utsjoen kunnan tällä viikolla järjestämät kyläillat poikivat hyvää keskustelua sekä paljon konkreettisia kehittämisideoita Utsjoen kyliin ympäri kunnan.

Utsjoki on hakeutunut Äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) kunnaksi koronapandemian ja Tenon lohen kalastuskiellon tuomien odottamattomien haasteiden vuoksi. Koronarajoitukset, rajasulut sekä lohestuskielto vaikuttavat Utsjoella merkittävästi muun muassa paikallisten hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin, saamelaiskulttuuriin, elinkeinoihin ja rajakauppaan.

Äkillisen rakennemuutoksen tilanteessa kunta selvittää ja suunnittelee toimenpiteitä, joilla Utsjoen seutu pysyisi elinvoimaisena myös tulevaisuudessa. Näistä toimenpiteistä kunta halusi kuulla ajatuksia mahdollisimman laajasti suoraan paikallisilta – ja kutsuikin kaikki kunnan asukkaat ja yritykset kyläiltoihin.

Uutta infraa, lähiruoan hyödyntämistä sekä Utsjoen oma kulttuurikeskus

Utsjoen kyläillat starttasivat maanantaina Karigasniemestä, jatkuivat tiistaina Utsjoella ja päättyivät keskiviikkona Nuorgamiin.

Kolmeen kyläiltaan kokoontui kaikkiaan noin 75 kuntalaista sekä kuulemaan Äkillisen rakennemuutoksen työstä että pohtimaan, millaisin uusin palveluin ja toimenpitein Utsjoen elinvoimaa ja paikallisten hyvinvointia voisi tässä tilanteessa parantaa.

Keskustelut olivat hedelmällisiä. Paikalliset esittivät Utsjoen kuntaan muun muassa uusia kevyen liikenteen väyliä ja luontopolkuja, kulttuurikeskusta, museota, yritystaloa, lähiruoan jalostuslaitosta, jätteille monipuolisempia kierrätyspisteitä sekä erilaisia puitteita mahdollistamaan esimerkiksi maastopyöräilyä, talviuintia, kanoottiretkiä ja lintubongausta.

Keskusteluissa nousivat esiin myös muun muassa saamelaiskulttuurin säilyttäminen sekä ihmisten vaikeassa tilanteessa tarvitsema psykososiaalinen tuki.

Kunnan edustajat erittäin tyytyväisiä kyläiltojen antiin

Kyläiltoihin osallistuivat Utsjoen kunnan puolesta kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio, vs. kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Johanna Mikkola sekä Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeen projektipäällikkö Sonja Sistonen.

Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio on erittäin tyytyväinen kyläiltojen antiin.

– Kyläläiset olivat aktiivisia ja antoivat meille hyvää evästystä jatkotyöhön. Kaikkien kylien omaleimaisuus nousi hyvin esille ja tästä on hyvä jatkaa työskentelyä, Tieva-Niittyvuopio toteaa.

Äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteillä pyritään estämään muun muassa aluetalouden taantuminen, vahvistamaan kunnan veto- ja pitovoimaa sekä parantamaan kuntalaisten hyvinvointia.

Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Johanna Mikkola näkee, että kyläiltojen anti täydentää hyvin ÄRM-työryhmien ja kunnan aikaisempien kehittämishankkeiden kautta esille nousseita tarpeita.

– Näistä tarpeista nostetaan esille nyt ne, joilla on parhaat mahdollisuudet edetä ÄRM-toimenpiteiden kautta rahoitettaviksi ja täten toteutettaviksi, Mikkola kertoo.

Aikataulu kyläiltojen ja ÄRM-työryhmien kautta muokattujen hankeaihioiden tarkentamiselle on tiivis, sillä ÄRM-kokonaissuunnitelma tulee palauttaa työ- ja elinkeinoministeriöön jo ennen juhannusta.

Kerro oma kehittämisideasi!

Utsjoen kunta kerää sekä kuntalaisilta että yrityksiltä ideoita Äkillisen rakennemuutoksen kehittämistoimenpiteitä varten 31.5. saakka.

Jos et päässyt kyläiltoihin tai mielessäsi on lisää kehittämisideoita, voit täyttää digitaalisen kyselylomakkeen tästä!


Muita uutisia